ЧЕЗ Разпределение продава на търг отпадъчни метали от подмяна на кабел 110 kV в столицата

ЧЕЗ Разпределение продава на търг отпадъчни метали от подмяна на кабел 110 kV в столицата

На 03.07.2020 г. от 10.00 часа ще се проведе търг с тайно наддаване след събиране на оферти в затворен плик за Продажба на отпадъци от цветни метали, съдържащи се в кабел 110 kV, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Трасето на кабела е приблизително 1 400 метра.

Оглед на продавания кабел, предмет на търга, може да бъде извършен от участниците в срок от публикуване на обявата до 26.06.2020 г., включително. До този период може да се подава документация за участие в търга всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД на адрес гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“, Деловодство – за Сектор Методическо управление и контрол – ДЕП.

Със самата обява и приложенията към нея може да се запознаете тук или на сайта на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: https://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/106.html.

Приложения:

Обява за търг на кабел 110kV Дондуков

Приложение 1 – Изисквания към кандидатите и към изпълнение на поръчката

Приложение 2 – Списък на прогнозно количество кабел 110 kV (м) с приблизителни количества черни и цветни метали, съдържащи се в него (кг)

Приложение 3 -Образец Оферта -Образец на оферта за ценово предложение, Проект на договор

Приложение 4 – Информационен лист – декларация

 

 

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: