ЧЕЗ Разпределение вложи близо половин милион лева за подобряване на елекрозахранването в Благоевград

Приключи модернизацията на ключова възлова станция

ЧЕЗ Разпределение България приключи голям проект по модернизация на възлова станция в Благоевград.  В проекта компанията инвестира над 400 000 лв. С изпълнението му се 

подобрява сигурността и качеството на електрозахранването в широкия център на града, кв. Еленово и кв. Орлова чука.

Реконструкцията на възловата станция обхвана модернизация на всички електрически съоръжения и апарати с цел да се постигне оптимизиране на техническите параметри, увеличение на експлоатационния живот и повишаване на надеждността и безопасността на работа. Подменени са всички части и компоненти с нови, извършена беше модернизация на съществуващите системи за защита, контрол, измерване и сигнализация и беше въведена нова система за управление от разстояние. По този начин се намаляват времето за локализиране на аварии и прекъсванията на електрозахранването на клиентите на дружеството в посочените райони. 

През 2020 г. ЧЕЗ Разпределение изпълнява мащабна програма по реконструкция на ключови възлови станции за повишаване качеството на електрозахранването в Западна България. В момента продължава работата по реконструкция на възлова станция в с. Плана, общ. Панчарево. ЧЕЗ Разпределение влага в реализацията на обекта 160 000 лв., като след нейното изпълнение ще се осигури надеждно резервно електрозахранване от подстанция Самоков на в.з. Ярема, селата Бистрица и Железница, на всички вилни зони в полите на Плана планина и Българската земна станция за космически връзки.

Неотдавна приключи работата по реконструкция на възлова станция в с. Новачене, общ. Ботевград  на стойност 218 000 лв., с която се повишава надеждността на електрозахранването на клиентите на ЧЕЗ Разпределение в 10 населени места в района на Ботевград – Скравена, Краево, Брезовдол, Гурково, Осеновлаг, Радотина, Рашково, Боженица, Липница и Новачене. Възловата станция осигурява резервно захранване и на село Врачеш, както и на селища от община Мездра – Типченица, Люти дол, Елов дол и Ребърково. 

Коментари

коментара