Горещо в ZaPernik.com! Пълно обяснение защо протестират автобуси в Перник – примери, ретроспекция, обвинения!

Протестът е наложен от обстоятелството, че Кметът на Общината не е спазил разпореждането на Областния управител да удължи договорите на превозвачите до началото на 2018г. при същите условия при които те са били сключени.  По най-печелившата линия на градския транспорт превозвача е сменен и е наложена фирма на лицето Мартин Евгениев, който е близък до  заместник кмета Владислав Караилиев. Видно е, че  и двамата са учредители  на футболен клуб „ МЕТАЛУРГ”.  Видно е също така, че фирмата на г-н Евгениев закупи автобуси, броени дни преди да му бъде сключен договора. Въпросът е от къде е знаел, че Кмета ще предприеме действия за възлагането на линия № 17, и от къде е знаел, че именно на него ще бъде възложена, за да закупи автобуси?  По другата печеливша градска линия № 16, също незаконосъобразно беше наложен друг превозвач, близък до Политическа партия „ГЕРБ”, тъй като фирмата е семейно обвързана с г-жа Емилия Грозданова, общински съветник от „ГЕРБ” до 2015г.

       Твърденията на Кмета, че иска да подобри транспорта и да въведе автобуси  ЕВРО 4 и ЕВРО 5 не кореспорндира с извършваните от него действия.  Линия № 16 се отнема  от фирма, която работи с автобуси ЕВРО 4 и ЕВРО 5 и се предоставя на фирма, разполагаща с по-стари и с по нисък ЕВРО стандарт автобуси. Опита да се избегне същността на проблема като се твърди, че протеста на превозвачите е породен от това, че не желаят провеждането на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници не отговаря на истината и не прави чест на Кмета на Община Перник. В Общински съвет Перник е депозирано Заявление от Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта, подписано от 9 транспортни фирми, за иницииране на процедура по предоставяне на  Концесия за линиите от общинската, областната и републиканската транспортна схема, предмет на възлагане от страна на Общински съвет Перник.  

    Твърдението, че общината готви нова обществена поръчка отново поражда спорни въпроси: Как  Община Перник ще проведе обществена поръчка без Решение на Общински съвет Перник, който по смисъла на Регламент 1370/ЕС, Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 15.03.2002г. е ВЪЗЛОЖИТЕЛ на превозите? Кой и как без Решение на Общински съвет Перник определи срок от 5 години за обществена поръчка, при условие че Регламент на ЕС допуска срок от 10 години?   

    Редно е да се знае, че 8 от 9 протестиращи фирми не търсят лична облага, тъй като имат сключени договори, но не биха изоставили свой член, пострадал  от незаконосъобразните действия на Кмета на Община Перник. Тази фирма  е СД „ ЮВСР – Стоилков СИЕ”, изпълняваща линия № 16 . Твърдението, че причината за „прекратяването” на договора по линия №16 е, че гражданите трябва да си вадят по две карти не отговаря на истината.  Между двете фирми, изпълнители на превоза по линия № 2 и 16 има сключено споразумение, валидно и към днешна дата, което споразумение урежда и издаването на абонаменти карти за превоз.   Следва въпроса, след като и линия № 2 се изпълнява със същия договор, от същите превозвачи,  тъй като е комбинирана с линия № 16, по Решение на Общински съвет Перник, как само пътниците по линия № 16 не могат да ползват карти? Как пътуват по линия № 2, и защо за  линия №2 не са предприети същите мерки, както за линия № 16? Отговора е : Защото линията е губеща и не представлява интерес.  

      По отношение на отнемането на линия № 17, Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта  не оспорва правото на гражданите на Перник да ползват добри транспортни услуги, но ако иска да служи на закона и интересите на града, Кметът на Община Перник трябва  да поиска от областния управител изменение на разпоредената от него спешна мярка и да осигури прозрачност и доверие в провежданата процедура за възлагане на нов договор, а не да действа противозаконно и на принципа, „ битият бит……..” Ако Община Перник има основания за прекратяването на Договора по линия № 17, следваше да го направи в предвидения от закона ред, а не чрез нарушаване на закона.

     Акцентираме върху това, че Областният управител на Област Перник е издал Разрешение за предприемане на спешна мярка от Община Перник за УДЪЛЖАВАНЕ на срока на Договорите за обществен превоз на пътници, а не за ПРЯКО ВЪЗЛАГАНЕ на такива и за избор на превозвач.

В случая проблема не се състои само в това защо са прекратени тези договори, а в това:

 

  • На какво основание е сключен  нов договор с друг превозвач, в нарушение на акт на Областния управител и на закона?
  • На какъв  принцип и по какви критерии е избран този превозвач?

 

Твърдението на Кмета на Общината, че от 2008г. до сега всеки кмет еднолично е решавал на кого да възложи превозите не отговаря на истината и звучи несериозно.  Кметът на Община Перник би следвало да знае, че през 2006г. в Община Перник беше проведен конкурс за обществен превоз на пътници. Въпреки, че имаше обжалване, което се проточи години, имаше и влезли в сила заповеди и сключени договори за срок от 7 години. Този факт означава, че процедура за тези линии не е могла да бъде проведена до 2013г. По това време Община Перник работеше по проект Елена и по проекта за интегриран градски транспорт и това беше основната причина за това да не се провежда процедура, за да се вземе в предвид одобрения и изпълнен проект. Важно е да се знае, че в предходните разрешения по чл.5, пар. 5 от Регламента, Областния управител, в качеството му на компетентен орган е издавал разрешение за сключване на Договорите с конкретни фирми, като това Разрешение подлежи на обжалване от заинтересованите страни. Влизането в законна сила и липсата на обжалване на посочения документ водят до неговата законосъобразност, респективно до законосъобразност на действията на Кмета.  

       В конкретния случай Кметът на Община Перник е действал извън своите правомощия, извън оправомощаването му от страна на Областния управител, нарушавайки влязло в законна сила Решение на Областния управител.

       В момента, в който уведомихме за протеста, започна да се осъществява натиск върху наши членове да не участват в протеста. Хората се страхуват да го изразят гласно, за да не последват допълнителни проблеми за тях, но въпреки това днес след протеста започнаха масирани проверки на автобусите ни от ИА”АА”. Очакваме да започнат масирани проверки от всички институции, с цел да бъдат притиснати до стената транспортните фирми, изразили своето недоволство от незаконосъобразните действия на Кмета.  Опит за натиск беше оказан и върху мен, като Председател на Браншовия съюз на принципа теб ще те уредим, остави останалите и не протестирай. Заявено ми бе, че в зависимост от това какво ще е моето отношение към общинското ръководство сега, такова ще е и тяхното към мен за в бъдеще. На срещата на която присъстваха г-жа Церовска, зам.кметовете г-н Караилиев и г-н Захариев, ми бе заявено, че преразпределянето на линиите е политическо решение от високо ниво и трябва да се изпълни. След като по моя лична преценка реших, че няма да се поддам на манипулации и ще уведомя за това бранша, който да вземе крайно решение, се стигна до протест. В протеста заявиха желание да участват таксиметрови фирми и фирми работещи на общинския пазар. Върху тях също е оказан натиск за преустановяване на протестните действия.

      Отново ще потвърдя, че 8 от 9те протестиращи фирми не търсят лична облага, защото имат сключени договори. Тези фирми протестират в подкрепа на СД”Стоилков СИЕ”, което неправомерно е лишено от право на труд.

      Недоумение буди и факта, защо Кметът на Община Перник, вместо да изпълни законовото си задължение да публикува общия размер на изплатените компенсации и субсидии и съответния размер на изплатени на всеки от превозвачите суми, позволява тази информация да се предоставя на медиите, без преди това да е спазена разпоредбата на закона. Към днешна дата на сайта на Община Перник няма качена информацията, която в същото време  е разпространена по медиите. Считаме, че подобна постъпка е меко казано недостойна. Опитите на кметското ръководство да представят пред пернишката общественост превозвачите като шайка разбойници и крадци не подлежи на коментар. Непочтеното отношение към нас е всъщност и непочтенност към гражданите на този град. Абсолютно съзнателно, от община Перник е предоставена обобщена информация за средствата, които получават транспортните фирми, без обаче да се даде пояснение защо, как и откъде се предоставят тези средства? Защо според вас Община Перник до момента не е реагирала относно това от къде е изтекла информация за извършени плащания, която не е публикувана на сайта на общината? Отговора е, че тази информация е изнесена умишлено, за да се представят превозвачите не като хора , работещи за да изкарват хляба си, а като хора дошли да ограбят общината, въпреки, че не тя плаща. Факт е че за общественият превоз на пътници се предоставят субсидии от републиканския бюджет. Тези средства се предоставят за покриване на загуби от дейността на превозвачите, предвид това, че се налага да се извършват превози в часове, в които няма пътникопоток. Тази субсидия се предоставя само за основните градски линии, слабонаселените, планински и гранични райони. Компенсацията не се предоставя на превозвачите за покриване на разходите им или за реализиране на печалба. Компенсацията се предоставя на определени категории пътници, имащи право да пътуват безплатно и с по намалени цени пътувания. Това са пенсионери, ученици, деца от 0-7г. и от 7-10г., МВР служители, Военно пострадали и ветерани от войните. Тази компенсация се предоставя за това, че превозвачите са задължени да превозват безплатно децата от 0-7г.,  МВР служители, Военно пострадали и ветерани от войните, като средствата за компенсиране  се разпределят на база изминат пробег. Задължени са да извършват намаления на абонаментните карти за пенсионерите в размер на 20%  по градските и  по междуселищните линии. Намаленията за ученици са с 30 % по градските и  20 % по междуселищните линии. Децата от 7-10г.по междуселищните линии ползват 50 % намаление от цената. Картата за пенсионери в градски условия се компенсира с 1.98лв. за пенсионери и 3.10лв. за ученици. Междуселищните карти се компенсират с 5.75лв. за линии до 10км. и с 9.15лв. за линии над 10км.  Освен законовите задължения, превозвачите  на добра воля, без допълнително заплащане от страна на Общината, от години извършват ежегоден безплатен превоз на учениците от 1 до 4 клас, които всяка година са около 3000 броя. Единственото, което получаваме е предвидената от закона компенсация. Трябва да отбележим, че същата компенсация се полага на превозвача и тогава, когато продаде карта  само с предвиденото намаление. Социалната ни политика е изключително добре развита, тъй като извършваме безплатни превози и на граждани, които не попадат в обхвата на компенсиране от страна на държавата. Пресен пример е Съюза на слепите в Перник, на които в началото на годината издадохме  безплатни карти за градски транспорт, които ще се ползват по линии, обслужвани от фирми, членове на Браншовия съюз. Ежегодно се издават и карти за хората от  Дневен център за възрастни с увреждания.  Издават се  безплатни карти  на  ученици от социално слаби семейства,  на председателите на пенсионерските клубове в Перник, на пенсионери, ученици без родители и други хора  в неравностойно положение. Предвид това, изключително непочтенно от страна на общинското ръководство е да се опитва да изкарва превозвачите крадци и да настройва гражданите срещу тях, манипулирайки ги с неверни факти. Настояваме, Кметът на община Перник да предостави подробни справки за броя на издадените абонаменти карти за 2016г. за всяка фирма и за предоставените за това суми, за да могат гражданите да разберат, че тази компенсация не се предоставя  нито даром, нито безвъзмездно, а срещу задължение за извършване на безплатни превози и по намалени цени пътувания.  

       Реакцията на кмета на общината ясно показва отношението към хората ползващи преференции за безплатно пътуване. Явно кметът не желае тези хора да бъдат финансирани от държавата, а също и от превозвачите.  На фона на това, колко много безплатни карти се издават и за тях се получава само посочената за компенсиране сума, отношението на общината, която се държи с нас все едно не сме изработили парите си, а сме ги откраднали, и се насажда напрежение между гражданите, ще предизвика  преоценяване на  социалната ни политика и евентуално  спиране на безплатни карти.   

         Ще настояваме и за в бъдеще при всяко извършване на разпределение на средства за субсидиране и компенсиране да се предоставя публично информацията за размера, основанието и всеки бенефициент на изплатените субсидии.

Автор: Магдалена Милтенова, Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта

Коментари

коментара