Топлофикация Перник: До 30.09.2023 г. предлагаме подмяна на водомери с дистанционно отчитане с безплатен демонтаж и монтаж

Кампанията важи за всички клиенти, на които дружеството е топлинен счетоводител.

„Стартираме кампания за безплатен стандартен демонтаж и монтаж на водомери с дистанционен отчет. В сила е до 30.09.2023 г. и важи за всички клиенти, на които дружеството е топлинен счетоводител и които все още не са подменили уредите за отчитане изразходваната гореща вода с „умните“ устройства с възможност за снемане на показанията от потреблението от разстояние.“ заяви инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на топлофикационното дружество в Перник.

Инж. Чавдар Стойнев посочи, че с преминаването към дистанционен месечен отчет не се налага клиентите са осигуряват достъп на инкасаторите за снемане на показанията от консумираната топлоенергия и гореща вода. По думите му това дава възможност на абонатите да разполагат с времето си и да получават ежемесечни сметки за реалната си консумация.

„С монтирането на уреди с дистанционен отчет клиентите не получават прогнозни и изравнителни сметки.“ уточни инж. Стойнев.

Той поясни, че новият метод освен удобство за потребителите е и задължително законово изискване.

„До 1.01.2027 г. всички индивидуалните топломери и водомери в апартаментите трябва да бъдат с възможност за отчитане от разстояние.“ напомни инж. Стойнев.

Директорът на „Топлофикация Перник“ заяви, че от години дружеството предлага услугата „Дялово разпределение“ на цени без конкуренция.

Директорът напомни, че преди абонатите да инвестират в „умните“ уреди, трябва да ги съгласуват с фирмата, извършваща топлинно счетоводство на съответната етажна собственост. Той обясни, че това гарантира на клиентите точно и коректно снемане на данните за консумираната топлоенергия и гореща вода.

„Всички клиенти, които имат желание да изберат „Топлофикация Перник“ за топлинен счетоводител и да се възползват от качеството на услугите ни, могат да го направят след одобрение от Общо събрание на етажната собственост.“ заяви инж. Стойнев.

Инж. Чавдар Стойнев посочи, че клиентите могат да се запознаят със специалното ценово предложение за дистанционно отчитане на сайта на топлофикацията.

„С цел ненатоварване на семейния бюджет, ние предлагаме разсрочено плащане на уредите за срок от 6 месеца, с 0% процента оскъпяване. Цените са с включен монтаж.“ заяви директорът на дружеството.

Коментари

коментара