Областният управител на Перник Кирил Стоев поде кампания срещу войната по пътищата

Под председателството на областния управител Кирил Стоев вчера се проведе извънредно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. 

Поводът за срещата на институциите и неправителствените организации, членове на Комисията e изпълнение на мярка 6.1. от План-програмата на ОКБДП за провеждане на съвместни областни учения за реакция при постъпило ПТП. В началото на месец юли предстои да се организира и проведе тренировъчно учение, което да покаже взаимодействието и реакцията на институциите при постъпило ПТП. Събитието е част от Областната кампания по безопасност на движението по пътищата.

По време на заседанието бяха набелязани и конкретни дейности и мерки, които да бъдат организирани съвместно от всички институции, членове на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Гости на заседанието бяха Марта Петрова, Росен Рапчев, Бойко Рановски и Тошко Барзилов от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

„Идеята за обща мащабна регионална кампания се зароди в края на март след поредното тежко ПТП на територията на областта, край Расник. Тогава с екипа ми седнахме и разписахме няколко предложения, които бяха представени поетапно на срещи с министъра на транспорта, с г-н Димитър Илиев, заместник-председател на Държавна агенция по безопасност на движението по пътищата, след тази среща е важно да отбележа, че започнахме изключително добро взаимодействие и съвместна работа по рамката на кампанията с ДАБДП“, заяви областния управител Кирил Стоев.

Той подложи на обсъждане рамката на кампанията, която включва три основни модула. Целта на първия модул е да се възпита социално-отговорна култура на поведение на пътя сред на учениците като участници в движението, за да се намалят пътнотранспортните произшествия и да се предотврати участието им в конфликтни ситуации. В този модул се включват провеждане на обучителни и образователни инициативи за ученици на територията на шестте общини, посветени на културата за БДП, които включват теоретична и практическа част. В рамките на този модул, ще бъдат включени постъпилите предложения, които предстои да бъдат разписани в конкретен план и график за изпълнение –състезания, развлекателни игри, съвместни патрули с ученици и представители на Пътна полиция, които да бъдат разположени на ключови участъци с концентрация на пешеходци, различни образователни демонстрации в централните градски части на шестте общини – Алко очила, оказване на първа долекарска помощ, информационна кампания на РЗИ сред населението за нулева толерантност към употребата на алкохол и наркотични вещества, и агресията на пътя, и др.

Във фокуса на втория модул от кампанията са поставени инфраструктурата и контролът. Вече са изпратени писма от областния управител до кметовете на общини за идентифициране на критичните пътни участъци по републиканската и общинската пътна мрежа, както и по уличната мрежа, на база извършените обходи и огледи и констатациите от тях. Те ще бъдат представени в годишния доклад за БДП на ОКБДП – Перник. Освен това в модула са заложени още: засилване на общественото внимание към идентифицираните рискови пътни участъци; поемане на ангажимент от страна на стопаните на пътя (общини и ОПУ) с визия за поетапното им обезопасяване с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки; поемане на ангажимент от страна на контролните органи на ОДМВР за оптимизиране на контролната дейност по идентифицираните пътни участъци и изготвяне на препоръки до стопаните на пътя и пътноподдържащите фирми; поемане на ангажимент от страна на контролните органи на ООАА за оптимизиране на контролната дейност в частта на контрола на тежкотоварния трафик по идентифицирани участъците с интензивност на тежки ПТП. Целта е да се развие подходът „безопасна система“ в основата, на който стои разбирането, че пътната инфраструктура не следва да допринася за настъпване на ПТП със загинали и ранени, а следва да бъде щадяща и смекчаваща евентуална човешка грешка.

В третия модул ще бъде създадена ефективна организация за координация и взаимодействие между компетентните органи за реагиране при ПТП с пострадали или усложнена метеорологична обстановка, затруднени пътни условия, затруднено и/или блокирано движение по уличната и пътната мрежа. Оказването на спасителна дейност и спешна медицинска помощ в рамките на първите минути след настъпване на пътнотранспортно произшествие (ПТП) е от ключово значение за овладяване на травмите, ограничаване на инвалидизацията и намаляване на смъртността. Координираните действия на компетентните органи за кризисен мениджмънт са в основата на процеса на управление и справяне с последствията от ПТП. Той включва организация, координация, комуникация и контрол между институциите с единни принципи, стандартни оперативни процедури, адекватно разпределение на отговорностите и интегрирана комуникационно-информационна система.

В рамките на кампанията ще бъде организиран експертен форум по темата за безопасност на движението по пътищата, а целта е да бъдат дадени конкретни предложения за законови промени в нормативните документи.

Коментари

коментара