Временен пункт за раздаване на пакети с хранителни продукти работи в Радомир

На територията на Община Радомир работи временен пункт за раздаване на пакети с хранителни продукти за най-нуждаещите се лица, закупени от Агенцията за социално подпомагане (АСП) по Програма „Храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Кампанията се провежда едновременно в над 300 пункта на територията на цялата страна, а подкрепата ще достигне до над 618 000 души, в Радомир ще бъдат подпомогнати 1526 жители.

Пакетите с храни ще включват 15 вида продукти от първа необходимост. Всички правоимащи, включени в списъка могат да получат хранителни продукти на адрес: гр. Радомир, кв. ”Гърляница” № 41, всеки делничен ден от 12:30 до 16:00ч.

Раздаването на пакетите ще продължи до 16 май 2024г., или до изчерпване на списъка с правоимащите хора.

Списъците с правоимащите са изготвени от териториалните поделение на АСП, въз основа на обективни критерии, свързани с правото на социалното подпомагане за м. януари 2024 г., и са в съответствие с Наредбата на министъра на труда и социалната политика. Право на пакети с храни имат:

1. Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г.;
2. Лица с ниски доходи на член от семейството, имащи право на месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година;
3. Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, имащи право на месечна финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания;
4. Лица и семейства, имащи право на месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане;
5. Лица и семейства, имащи право на еднократна или месечна помощ по Закона за закрила на детето, предназначена за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства;
6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди;
7. Лица и семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г. поради надвишен праг за достъп до помощта или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, с установено високо равнище на материалните лишения.

За първи път по Програмата за същите правоимащи лица и семейства е предвидена и подкрепа с хигиенни материали. Те ще се раздадат на по-късен етап през годината по възможност с последните два вида консерви от хранителния пакет.