„Топлофикация Перник“ с европейски практики за покриване на най-високите екологични стандарти

Предприятието инвестира значителен финансов ресурс в екология

Разговаряме с инж. Чавдар Стойнев, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“

Уважаеми инж. Стойнев, измина по-малко от половин година, откакто заемате позицията на изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“. Какви са приоритетите Ви?

– Здравейте, вече 4 месеца съм на поста директор на „Топлофикация Перник“. С поемането на тази отговорност, аз си поставих няколко амбициозни цели, между които продължаване на цялостната трансформация на предприятието, активна комуникация и работа с институциите и повече публичност за всеки нов проект. Разбира се, това е твърде кратък период, за да се постигнат всичките тези цели, но мисля, че с екипа ми успяхме да осъществим немалка част от поставените задачи. Много ме радва фактът, че сме сплотени и заедно търсим решения за превръщането на „Топлофикация Перник“ в добър пример.

В момента всички сме насочили усилията си към финализиране на един от най-мащабните проекти, реализирани през последните 10 години – да произвеждаме топлинна и електрическа енергия от природен газ. Предстои да извършим тестове преди да включим в експлоатация високотехнологичните мощности.

Казахте, че този проект е най-мащабният до сега. Разкажете ни повече. Как решихте да използвате именно природен газ?

-„Топлофикация Перник“ е сред големите български топлофикации произвеждащи топлинна и електрическа енергия. През годините ние реализирахме много екологични проекти. Придобивайки опит от тези инвестиции, осигуряващи нисковъглеродно производство, се фокусирахме върху това да продължаваме енергийната трансформация и модернизация на предприятието чрез влагане на значителни средства в замяната на въглищата с природен газ. Диверсификацията на горивната база с по-екологични алтернативи ще гарантира производство на още по-чиста и зелена енергия.

Работим по мащабния проект вече близо две години. През 2020 г. закупихме три газови когенератора и след много труд от страна на целия екип през лятото ще бъдат включени в експлоатация. Мощностите ще работят целогодишно. За сега възнамеряваме да използваме твърди изкопаеми горива само по време на отоплителния сезон.

Ние следваме зададената от Европа зелена посока на развитие на въглищните централи.

Планирате ли да инвестирате в нови екологични проекти?

-Да. Искам да споделя и за още един проект, изцяло съобразен с политиката на Европейския съюз за постигане на нисковъглеродна икономика. Тази година подготвихме инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия от биогаз. Предвиденият капацитет на инсталацията е 6 Мвт електрическа енергия и 3,15 Мвтч топлинна енергия. Съоръжението ще бъде разположено на площадката на „Топлофикация Перник“.

Иновативната технология няма да емитира вредни вещества. Това е третият проект, след използването на биомаса и газовите когенератори, част от енергийната трансформация на предприятието.

Какви са основните предизвикателства в работата Ви?

-Основното предизвикателство пред нас е цялостната реорганизация на дейността ни с реализиране на енергийната трансформация на централата. Имам предвид закупуването на нови мощности, замяната на въглищата с нов вид гориво, а именно природния газ. Всички тези дейности са свързани както с необходимостта от финансов, така и човешки ресурс.

Всяка година отделяме средства за инвестиции и поддържане в добро техническо състояние на съоръженията и цялата топлопреносна мрежа. Благодарение на професионалистите, които работят в „Топлофикация Перник“, с техните знания и опит, успяваме да изпълним амбициозните цели.
В бъдеще обмисляме да открием и нови работни места, защото ще имаме нужда от още инженери и експерти. Надяваме се младите енергетици да изберат да развиват професионалната си кариера при нас, защото предлагаме добри условия на труд и възможност за кариерно израстване.

Благодаря Ви за разговора инж. Стойнев. Желая Ви успех при реализирането на екологичните Ви проекти!

Благодаря Ви и аз!

Коментари

коментара