Раждаемостта в Перник по-ниска от средната за страната, раждат се повече момчета

През 2021 година в област Перник са регистрирани 856 родени деца, като от тях 853 (99,6 %) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 50 деца, или с 6,2 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Коефициентът на обща раждаемост в област Перник през 2021 година е 7,2 промила, а през предходните 2020 и 2019 година е бил съответно 6,7 и 7,3 промила. Броят на живородените момчета (438) е с 23 по-голям от този на живородените момичета (415).

В градовете и селата живородени са съответно 737 и 116 деца, а коефициентът на раждаемост е 7,9 промила в градовете и 4,4 промила в селата. Област Перник е с раждаемост по-ниска от средната за страната (8,5 промила). Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2021 година средният брой живородени деца от една жена в област Перник е 1,67, а през предходната година е бил 1,54.

През 2021 година средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта намалява в сравнение с 2020 година с 0,7 години и достига 27,1 години. Броят на живородените извънбрачни деца в област Перник е 539, или 63,2 % от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните живородени деца в градовете (64,3 %) е по-висок, отколкото в селата (56 %).

Източник: zapadno.com

Коментари

коментара