30 млади охранители търси пернишката „Джем Секюрити“

30 нови работни места открива пернишката фирма „Джем Секюрити“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съобщи „Градски вести“.

Проектът „Възможности за повече сигурност“ се съфинсира от Европейския социален фонд на ЕС.

„Джем Секюрити“ ще наеме безработни и неактивни лица по четири професии: „охранител“, „организатор охрана“, „оператор сигурност“ и „шофьор“, като ще проведе професионално обучение.

20 от новонаетите лица ще бъдат от възрастовата група до 29 години. След приключването на проекта, който е с период 16 месеца се очаква 16 безработни и неактивни лица да получат устойчива заетост.

На представянето на програмата присъстваха журналисти и експерти от „Бюро по труда“ – Перник.

Коментари

коментара