Блок в Перник на водоноска заради отклонения в качеството на питейната вода

Регионалната здравна инспекция е взела проби и е открила леко отклонение в качеството на питейната вода в бл. 5 на ул. „Бучински път“ в Перник.  Това е станало днес, 19-ти юни. 

Според РЗИ е връчено предписание за установени леки отклонения от Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на 2 бр. проби питейна вода взети от ул. „Бучински път“ № 5, вх. Б.

Предприети са действия от водоснабдителното дружество и са взети нови проби. Предоставено е алтернативно водоснабдяване чрез цистерна с питейна вода, отговаряща на Нормативната уредба до излизане на резултатите от взетите проби.

Коментари

коментара