Младежки клуб „Да бъдем приятели” към Фондация „П.У.Л.С.” – 16 години борба с насилието

Младежки клуб „Да бъдем приятели” към Фондация „П.У.Л.С.” празнува своят 16- рожден ден

На 01 юни се отбелязват 16 години от създаването на Младежки клуб „Да бъдем приятели”, който стартира своята дейност една година след основаването на Фондация „П.У.Л.С.” през 1999 г.. От този момент доброволци и професионалисти вървят ръка за ръка в борбата с насилието.

29

Мисията, която обединява младежи от различни поколения е възможността да помагат на своите връстници да изграждат хармонични отношения с околните, изпълнени с равнопоставеност, разбирателство и толерантност. За тази цел доброволците се стремят да изграждат нетърпимост у младите хора към формите на насилие в човешките взаимоотношения и им помагат да преосмислят и променят своето агресивно и нетолерантно поведение към другите. За изпълнението на тази нелека задача доброволците преминават системно обучения за разпознаване на формите и симптомите на насилие; провеждат семинари сред своите връстници, с цел превенция на насилие; организират и участват в кампании, конференции, в изработването на информационни брошури и обучителни филми.

30

Младежите взимат участие в ежеседмични срещи на клуба, по време на които обсъждат теми чувствителни за тях, планират информационни дейности сред своите връстници.  Дискутират теми като отношения между връстници, насилие в обществото, семейни модели, домашно насилие и какво означава да бъдеш част от двойка, емоционална интелигентност и т.н.

Една от основните цели на Младежки клуб „Да бъдем приятели”  е тези млади хора да преосмислят поведението си на „бунтари” и да го трансформират в поведение на застъпници и защитници на човешките права. Те са основното ядро за набиране на други деца и приобщаването им към групата на доброволците в Младежкия клуб.

31

През годините Младежки клуб „Да бъдем приятели” се е доказал като основна движеща сила на организацията – част от екипа на Фондация „П.У.Л.С.” са вече порастнали доброволци от клуба, които разпознават борбата с насилието като своя лична цел и мисия в живота.

Коментари

коментара