Окръжна прокуратура –Перник недоволна от условната присъда на бившия шеф на РИОСВ Огнян Борисов, настоява за затвор

Снимка: Интернет

Окръжна прокуратура –Перник ще протестира наложеното условно наказание за приет подкуп от бивш директор на РИОСВ . Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. На Огнян Болисов е повдигнато обвинение затова, че като длъжностно лице – Директор на РИОСВ – Перник, чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение поискал и приел от Л.А. парична сума, за да извърши действие по служба – престъпление по чл. 302, ал.1, т.2 вр. чл. 301, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 НК

На 22.05.2015 г. Окръжна прокуратура – Перник е внесла в съда обвинителен акт срещу О.Б.
На 18.05.2016 г. Пернишки окръжен съд е признал за виновен О.Б. по повдигнато престъпление за подкуп. Наложено е наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 г. като изпълнението на наказанието е отложено за срок от 5 г.

Окръжна прокуратура – Перник ще протестира присъдата по отношение на определения от съда размер на наказанието.

Отчитайки изключителната степен на обществена опасност на деянието и дееца, ОП-Перник е предложила ефективно изтърпяване на наказанието, както и да бъде наложено кумулативно предвиденото наказание – глоба и наказание “Лишаване от право да заема ръководни държавни и обществени длъжности“ – чл.37 от НК.

Обвиняемият О.Б. бил назначен на длъжността Директор на РИОСВ на 16.07.2014 г. и като такъв имал право да съставя предупредителни и констативни протоколи, да издава предписания, заповеди за прилагане на принудителни административни мерки и наказателни постановления. На 30.05.2014 г. била издадена заповед от изпълняващия длъжността директор на РИОСВ към този момент – А.С. за проверка дейността на „Р.М.И“ АД – гр. Радомир. Комисията констатирала нередности свързани с управление на отпадъците и по-конкретно изпълнение на задължението те да бъдат предавани за оползотворяване или обезвреждане на дружества, притежаващи разрешения по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците. Дадени били съответните предписания за отстраняването им в срок. След като встъпил в длъжност, обвиняемият О.Б. предприел действия по запознаване с дейността на администрацията, както и с управителите на предприятията, чиято дейност попада в обхвата на контрола, осъществяван от РИОСВ-Перник.

Ognyan-Borisov-768x1024

Огнян Борисов, Снимка: Градски вестник

На 14.08.2014 г. се провела среща между обвиняемия и управителя на „Р.М.И“ АД – гр. Радомир св. Л.А., на когото О.Б. посочил констатираните вече нарушения и обстоятелството, че поради тази причина дружеството подлежи на имуществена санкция в размер между 100 000 и 200 000 лева. След като свидетелят възразил, че е дадено предписание, което ще бъде изпълнено от страна на „Р.М.И“ АД – гр. Радомир, О.Б. сменил темата и повдигнал въпроса за почистване на пречиствателната станция за отпадъчни води, собственост на същото дружество. Предложил това почистване да бъде извършено от близка на него фирма. Тъй като на тази среща не било постигнато някакво съгласие, обвиняемият предложил на следващия ден да се срещнат отново в извънработно време в заведение в близост до гр. Перник. На 15.08.2014 г. срещата била проведена. В разговор насаме, О.Б. направо попитал св. Л.А. „дали му носи нещо“, като отказал да уточни размера на исканата от него сума. Предложил да се срещнат отново след около седмица, за да може Л.А. да си помисли. На 25.08.2014 г. О.Б. се обадил на Л.А. от служебния си телефон и предложил да се видят в ресторант в гр. Перник. На уговореното място направил оферта на Л.А. за почистване на пречиствателната станция на стойност около 350 000 лв., с което Л.А. не се съгласил. С писмо от 04.09.2014 г. св. Л.А. като изпълнителен директор на „Р.М.И“ АД – гр. Радомир поискал от РИОСВ продължаване срока на издаденото му предписание, като се аргументирал с тежкото финансово състояние на управляваното от него дружество. На следващия ден обвиняемият О.Б. се обадил отново на Л.А. да го покани на среща в кабинета си. На срещата О.Б. поискал сумата от 20 000 лв., за да бъде продължен срокът за изпълнение на предписанието от РИОСВ. След като св. Л.А. заявил,че такава сума е непосилна за дружеството, обвиняемият я намалил на 10 000 лв. Междувременно, на проведена оперативка в РИОСВ-Перник било докладвано полученото от „Р.М.И“ АД – гр. Радомир писмо, като било изразено становище, че искането не следва да бъде удовлетворявано, доколкото такива предписания били вече давани през 2013 г. и не са били изпълнени и понастоящем. Лично обвиняемият О.Б. настоял „Р.М.И“ АД – гр. Радомир да не бъде санкционирано, а срокът на предписанието – продължен. Така искането от страна на „Р.М.И“ АД – гр. Радомир било удовлетворено.

Св. Л.Б. сигнализирал органите на МВР за случая, като отказвал да отговаря на многократните обаждания по телефона от страна на обв. О.Б. На 01.10.2014 г. от личния си телефон обвиняемият се обадил на с. Л.А. и му напомнил, че е изпълнил поетия ангажимент и чака изпълнение на постигнатата уговорка от страна на Л.А., като изразил и възмущение, че е минал вече повече от месец без да получи нещо. На 02.10.2014 г., свидетелят Л.А. предал на органите на МВР 20 броя банкноти с номинал 100 лв., които били обработени с химическо вещество. Белязаните банкноти били поставени в хартиен плик и върнати на Л.А.

На 07.10.2014 г. Л.А. се обадил на обвиняемия, като се разбрали да се срещнат в ресторант в гр. Перник. На срещата обв. О.Б. попитал свидетеля колко пари носи и бил възмутен, че сумата е само 2000 лв. Няколкократно му напомнил за постигнатата договорка за 20 000 лв. В този момент обвиняемият получил предупрежение по телефона от своя шофьор, че в района има засилено полицейско присъствие. Когато св. Л.А. понечил да му предаде плика с парите, О.Б. го спрял и казал да ги даде на друго лице, тъй като той имал принцип „да не пипа нещата“. След като излезли от ресторанта обвиняемия посочил свой служител и казал, че същият ще получи парите на бензиностанция в близост до с. Драгичево. След като парите били приети, служителят на О.Б се качил в автомобила му като поискал да му ги предаде. Обвиняемият отказал отново да ги вземе, а наредил на шофьора да кара към някое обменно бюро, където служителят следвало да ги обмени в евро. Получените 1000 евро били взети от обвиняемия.

Коментари

коментара