Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 януари – 02 февруари 2017 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 януари – 03 февруари 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Пернишка област

Община Брезник

На 30.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: ул. „Ангел Коцелянов“ № № 42, 44, 46, 47, 48, 49; Владо Радославов 19, 21, 23, 25, 28, 29, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Нов живот 1, 1, 10, 11, 12, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Разцвет 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Сливница 2; Чайка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Шейново 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ясна поляна 1, 10, 12, 13, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 9

На 30.01.2017 г. /09:00 – 14:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 11, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 9; Владо Захариев 2; Георги Стефанов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев 2, 4; Иглика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 7, 8, 9; Макаренко 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Могилица 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров 10, 11, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 5, 9, 9; Яне Сандански 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

На 31.01.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 42, 44, 46, 47, 48, 49; Владо Радославов 19, 21, 23, 25, 28, 29, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; Нов живот 1, 1, 10, 11, 12, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Разцвет 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Сливница 2; Чайка 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Шейново 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ясна поляна 1, 10, 12, 13, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 9

На 31.01.2017 г. /09:00 – 14:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 11, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 9; Владо Захариев 2; Георги Стефанов 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Гоце Делчев 2, 4; Иглика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 6, 7, 8, 9; Макаренко 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Могилица 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Нестор Петров 10, 11, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 5, 9, 9; Яне Сандански 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

На 01.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – с. Ноевци

На 02.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – с. Конска

На 03.02.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – с. Гърло

Община Ковачевци

На 30.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – с. Егълница, с. Извор, Общ. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 30.01.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – с. Егълница, с. Извор, Общ. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Перник

На 30.01.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Големо Бучино Даскала 2; Република 28, 38; София 28

На 30.01.2017 г. /13:00 – 14:00 ч./ – с. Рударци ул. Опълченска; ул. Драва; ул. Вардар; ул. Христо Ботев; ул. Силистра; ул. Красно село; ул. Струма; ул. Несебър; ул. Кракра; ул. Места; ул. Янтра

На 30.01.2017 г. /14:00 – 14:30 ч./ – Рударци Божур 2, 5, 7; Бор 1, 2, 4 Къща; Ген. Столетов 15, 2, 209А, 2А, 3, 4, 6, 8; Гурко ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9; Добрич 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28А, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 59, 6, 63, 7, 8; Дренов дол 13, 3 Къща; Захари Зограф 23, 6; Иван Вазов 1, 10, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Йовчова 37; Кирил Пчелински 22; Кракра Лопянска Гора 2, 3; Мария Луиза 11, 13, 15, 4, 7; Москва Опълченска 8; Отец Паисий. 8, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6; Презвитер Козма 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 25Б, 3, 51, 53, 55; Пчелинска 1, 3, 6, 8; Рено Рудничар 2; Св. Иван Рилски 1, 11, 2, 3; Скобелев 4, 9; с. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв. 71; Стримон 10, 16, 6, 8, 9; Темелко Ненков 3; УПИ І-1427 Кв. 80Б Іх-1813 Кв. 80Б Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни връх 70, 76Б, 93, 95

На 30.01.2017 г. /11:00 – 11:30 ч./ – Кладница VІІІ-29, Кв. 18 Берлин 10, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 3, 5, 5А, 7, 8, 9; Брюксел 1, 2, 3, 4; Делта Хил Кв. 17; Лондон 17, 19, 21, 22, 24, 31, 33, 37, 38, 39, 44, 49, 52, 54, 60, 66, Кв. 17; с. Кладница, Община Перник, Екологично селище „Делта Хил“ УПИ II-35, Кв. 17 Делта Хил УПИ-IX 29 Кв. 18; УПИ-V 35 Кв. 17

На 30.01.2017 г. /10:30 – 11:00 ч./ – Кладница Брюксел 10; Виена 2; Лондон 51, 53, 55, 70, 72; Рим 50, 58, 60; с. Кладница, Община Перник, Екологично селище „Делта Хил“ София 49, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 79А, 80, 81, 83; Стадиона 35, 38, 41; УПИ ІІІ-21 Кв. 20 УПИ І-21 Кв. 20 УПИ І-22 Кв. 20 УПИ V||-Кв. 20 ХVІІ-11010, 11038

На 30.01.2017 г. /11:30 – 12:00 ч./ – с. Кладница Екологично селище Делта Хил

На 30.01.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Големо Бучино Бачова Махала Витоша 7

На 31.01.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Богданов дол Витоша 15, 18, 22, 24, 26, 31, 31 А, 5, 9; Георги Сава Раковски 11, 15, 2, 20, 46; Иван Вазов 5; Извор 10, 11, 4, 8; Китка 1, 11, 12, 14, 2, 5, 6, 9; Княз Борис I 11, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 48, 64; Любен Каравелов Люлин Отец Паисий 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7; Петър Берон 5, 7; Пирин 8; Стара планина 12, 14, 17, 21, 30, 32, 42, 7, 9; Струма 4; Хан Аспарух 11, 26, 36, 38, 40, 49, 51, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77; Цар Калоян 12, 14, 16, 20, 4, 6; Цар Симеон 17, 21, 24, 26, 28, 30, 50

На 31.01.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Рударци Борова Гора 9; Кало 104, 106, 107, 109, 11, 113, 94; Лаката. 1, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 4, 40, 6, 8, 9; Перник 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 62, 7, 9; Пловдив 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Радомир 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 3, 30, 34, 4, 5, 52, 7, 8, 9; Смолян 1, 10, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 9; София 27

На 31.01.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Боснек 070008 Ален мак 1, 10, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Божур 6, 7; Бор 1, 2, 3, 5, 7; В. Левски 10, 12, 14, 19, 23, 27, 6, 8; Грамаге 1, 10, 2, 3, 3 А, 3, 4, 5, 5А, 6, 8; Духлата 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 5, 7, 8, 9; Жива вода 1, 11, 11А, 14, 16, 17, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 36, 5, 6, 7, 9; Игличе 1, 1А; Извора 1, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 3, 6, 9; Клен 4, 6, 8; Ливаге 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Могиля 11, 5, 7; Момина сълза 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Незабравка 12, 13, 17, 19, 21, 7; Н. Й. Вапцаров 03, 11, 2, 5, 7, 9; Петрус 3, 4, 7, 9; Ракита 2, 4, 4 А, 6; с. Боснек Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 8Б, 9; Струма 13, 15, 19, 21, 23, 9; УПИ І-536, Кв. 43 Х. Димитър 11А, 3, 7, 9; Христо Ботев 2, 21А; Чакова 1, 10, 13, 15, 2, 5, 6, 7, 8; Явор 5; Ясен 1, 2, 3

Община Радомир

На 30.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бобораци ХVIII-136, Кв. 23; Житуша; УПИVі; Касилаг; УПИ ІІІ-230 УПИ ХіV-191; Кленовик; Кв. 20; Кошарите; УПИ VІІІ, Кв. 17; Поцърненци; VI-418, Кв. 20 Махала Калугерски чифлик 65; Беланица; Жедна; Житуша; Извор, Общ. Радомир; Прибой; Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 30.01.2017 г. /12:00 – 13:00 ч./ – с. Долна Диканя, Общ. Радомир – М-ла Старо село.

На 30.01.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – с. Владимир, Общ. Радомир

На 30.01.2017 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Бобораци ХVIII-136, Кв. 23; Житуша; УПИVі; Касилаг; УПИ ІІІ-230 УПИ ХіV-191; Кленовик; Кв. 20; Кошарите; УПИ VІІІ, Кв. 17; Поцърненци; VI-418, Кв. 20 Махала Калугерски чифлик 65; Беланица; Жедна; Житуша; Извор, Общ. Радомир; Прибой; Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 30.01.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Бобораци ХVIII-136, Кв. 23; Житуша; УПИVі; Касилаг; УПИ ІІІ-230 УПИ ХіV-191; Кленовик; Кв. 20; Кошарите; УПИ VІІІ, Кв. 17; Поцърненци; VI-418, Кв. 20 Махала Калугерски чифлик 65; Беланица; Жедна; Житуша; Извор, Общ. Радомир; Прибой; Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 31.01.2017 г. /08:30 – 10:30 ч./ – Радомир Автогарата бл. 10, 11, 7, 8, 9, Фургон С Площадка, бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Алеко Константинов 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 45; Александър Ботев 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21 А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 9, 33, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 35, 37, 61, 64, 66; Александър Стамболийски 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 7, 9; Арда 1, 11, 3, 5, 7, 9; Батак 10, 12, 2, 4, 6, 8; Бащевица 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 40, 42, 44, 46, 48; Братя Миленкови 35, 37, 39, 41А, 41Б, 43, 45, 47, 49, 51; Велчо 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 28, 27, 34, 36, 40; Върбица 2; Гарата 102, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, Павилион, 1, 9; Генерал Кантарджиев 21, 23, 25, 26, 28; Деян Гебрев 20, 29, 31, 41, 47, 47, 49, 52, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 31, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 31, 17, 31, 36, 5, 7; Илия Величков 1, 6, 8; Искър 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Калоян 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Любен Каравелов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 4, 6, 8; Мечта Бл, бл. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Кафе Аперитив; Милин камък 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мирчо Христов 26, 28, 28А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 45А; Отец Паисий 1, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 33; Пейо Яворов 1, 10, 12, 14, 16, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 9, 15, 24, 26; Петър Берон В Района на „Ветпром“; Пирин 25, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 70; Подпор. Константин Цанков 62, 64, 66, 72, 76; Полк. Митрев 2, 4; Пчелинци 32; Радомирска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 36, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Райко Даскалов 1, 2, 4, 56, 52, 54, 54 2, 57, 58, 60, 62, 70; Сан Стефано 1, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свилен Русев 20, 27, 29, 31, 33, 43, 47, 49, 51; Тракия бл. 1, 2, бл. 3, 4, 6, 7, В, бл. 5, 8, Павилион, бл. Павилион; Хайдут Миленко 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 23, 25; Цар Самуил 1, 10, 12, 14, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 22; Янтра 16, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 16, 13, 25 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 31.01.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – Радомир, Кв. Върба – Абонатите В дворовете на Бивше Мтс и ТКЗС; „Рапид Груп“ ООД; Топливо Ад; Вланел ООД; Оранжерии Радомир; ФЕЦ „Елиа“, „Колор Глаз“ ООД, В и К ПС Извора; БТК, ВП Голо Бърдо; Радомир – Хижа „Орлите“; В и К ПС „Извора“; БТК Радиорелейна Станция; Мтел Базова Станция М. Голо Бърдо; Мвр – Радиостанция Вп; ВП Голо Бърдо. с. Николаево; с. Копаница – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 31.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир, Кв. Върба – Абонатите В дворовете на Бивше Мтс и ТКЗС; „Рапид Груп“ ООД; Топливо Ад; Вланел ООД; Оранжерии Радомир; ФЕЦ „Елиа“, „Колор Глаз“ ООД, В и К ПС Извора; БТК, ВП Голо Бърдо; Радомир – Хижа „Орлите“; В и К ПС „Извора“; БТК Радиорелейна Станция; Мтел Базова Станция М. Голо Бърдо; Мвр – Радиостанция Вп; ВП Голо Бърдо. с. Николаево; с. Копаница – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 31.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Радомир Автогарата бл. 10, 11, 7, 8, 9, Фургон С Площадка, бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Алеко Константинов 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 45; Александър Ботев 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21 А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 9, 33, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 35, 37, 61, 64, 66; Александър Стамболийски 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 7, 9; Арда 1, 11, 3, 5, 7, 9; Батак 10, 12, 2, 4, 6, 8; Бащевица 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 40, 42, 44, 46, 48; Братя Миленкови 35, 37, 39, 41А, 41Б, 43, 45, 47, 49, 51; Велчо 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 28, 27, 34, 36, 40; Върбица 2; Гарата 102, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, Павилион, 1, 9; Генерал Кантарджиев 21, 23, 25, 26, 28; Деян Гебрев 20, 29, 31, 41, 47, 47, 49, 52, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 31, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 31, 17, 31, 36, 5, 7; Илия Величков 1, 6, 8; Искър 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Калоян 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8; Любен Каравелов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 4, 6, 8; Мечта Бл, бл. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Кафе Аперитив; Милин камък 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мирчо Христов 26, 28, 28А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 45А; Отец Паисий 1, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 33; Пейо Яворов 1, 10, 12, 14, 16, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 9, 15, 24, 26; Петър Берон В Района на „Ветпром“; Пирин 25, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 70; Подпор. Константин Цанков 62, 64, 66, 72, 76; Полк. Митрев 2, 4; Пчелинци 32; Радомирска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 36, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Райко Даскалов 1, 2, 4, 56, 52, 54, 54 2, 57, 58, 60, 62, 70; Сан Стефано 1, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Свилен Русев 20, 27, 29, 31, 33, 43, 47, 49, 51; Тракия бл. 1, 2, бл. 3, 4, 6, 7, В, бл. 5, 8, Павилион, бл. Павилион; Хайдут Миленко 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 23, 25; Цар Самуил 1, 10, 12, 14, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 22; Янтра 16, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 16, 13, 25 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 01.02.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Радомир; бл. Ное – 2 Ное – 2 Eтаж № 9 и № 10.

На 02.02.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Радомир; бл. Ное – 2 Ное – 2 Eтаж № 11 и № 12.

На 02.02.2017 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Радомир; бл. Ное – 2 Ное – 2 Eтаж № 13 и № 14.

На 03.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – „Ветпром“ Ад, гр. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 03.02.2017 г. /08:00 – 10:30 ч./ – „Ветпром“ Ад, гр. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 03.02.2017 г. /14:00 – 16:30 ч./ – „Ветпром“ Ад, гр. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 03.02.2017 г. /14:00 – 16:30 ч./ – „Ветпром“ Ад, гр. Радомир – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Трън

На 31.01.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън М. Ждрелото; Трън; 9Ти септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах. Китка Мосаловска 11А; Петко Д. Петков 22; Яким Тошков 7, 8; Петачинци, Банкя, Мах. Мъниш(с. Врабча)

На 31.01.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън М. Ждрелото

На 31.01.2017 г. /09:00 – 11:30 ч./ – Ломница, Общ. Трън М. Ждрелото; Трън; 9Ти септември 1; Александър Стамболийски Атанас Ботев 21; Китка Мах. Китка Мосаловска 11А; Петко Д. Петков 22; Яким Тошков 7, 8; Петачинци, Банкя, Мах. Мъниш (с. Врабча).

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии и текущи ремонти“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Коментари

коментара