СКАНДАЛ С ПЕРНИШКИ ДЕПУТАТ! Бойко Рашков в продължение на години е заемал незаконно пост

Политикът Бойко Рашков е нарушил закон, като е заемал незаконно пост, съобщава News2. Скандалът се очаква да разтресе образователните среди в България и не само.

Бойко Рашков участва в състава на Настоятелите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ без да има законово право на това.

Завесата откри на пресконференция в Пловдив Теодора Филипова, която обяви кандидатурата си за ректор на ПУ „Паисий Хилендарски.

Според нея се нарушава член 35а, ал 4. от Закона за висшето образование. Той гласи:

Не могат да бъдат членове на съвета на настоятелите: президентът, вицепрезидентът, народни представители, министри, заместник-министри, председатели на държавни агенции и техните заместници, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции и техните заместници, областни управители, заместник областни управители, общински съветници, кметове, кметски наместници, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, и техните заместници.

Филипова разкри, че към днешна дата не е предвиден мандат за членовете на настоятелите, което ги прави пожизнени, но пък с право на глас при вземане на важни решения за Университета.

Бойко Рашков е фигурирал и на сайта на Университета, но след като Филипова почнала да рови в темата от сайта на Университета изчезнали всички членове на Настоятелите на Пловдивския университет, но тя е направила скрийншот.

Коментари

коментара