Областният управител на Перник върна решение на Общинския съвет

Със своя заповед областният управител Людмил Веселинов връща за повторно обсъждане решението, с което Общинският съвет в Перник освободи от такса „Битови отпадъци“ (ТБО) държавните училища. Заповедта е публикувана на официалния сайт на местния законодателен орган.

В документа се посочва, че Общинският съвет не е създал правна норма, която да определи кръга лица, които може да бъдат освобождавани от заплащане на съответните местни такси и цени на услуги. Заедно с това той не е създал критерии и процедури, по които това тяхно право да бъде реализирано, се казва в заповедта.

Областният управител е изложил подробно мотивите, с които връща решението за ново обсъждане. Сред тях е посочено и неизпълненото препоръчителното изискване освободените от ТБО държавни училища да са задължени лица на делегиран бюджет, в който няма предвидени средства за заплащане на налога. Посочва се, че такива средства са налице в бюджетите на държавните училища и те са предвидени за тези разходи.

Решението и неговото преразглеждане ще бъдат включени като точка първа в дневния ред на утрешното заседание на Общинския съвет.

Както БТА писа, на свое заседание на 15.12.2022 г. Общинският съвет в Перник прие да бъдат освободени от ТБО училищата в общината, които са на подчинение на Министерството на образованието и науката (МОН). Пет са държавните професионални гимназии на територията на община Перник, дължащи сумата от 88 700 лв. за ТБО през 2023 г./ БТА

Коментари

коментара