Секретарят на Община Перник стана председател на общинските приюти в страната. Близо 2000 кучета кастрирани за три години в Пернишко

Секретарят на Община Перник Мартин Жлябинков бе избран за председател на управителния съвет на сдружението на общинските приюти за безстопанствени кучета в България.

Това стана на учредителното събрание на организацията в Пловдив. Участие в срещата взеха представители на общините Пловдив, Габрово, Ямбол, Стара Загора, Дупница, Перник, Павликени, Севлиево и Добрич. До края на месеца се очаква още три общини да се присъединят към сдружението – Велико Търново, Казанлък и Силистра. За зам.-председатели на организацията бяха избрани кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов и директорът на ОП „Зооветеринарен комплекс“ в Пловдив Георги Божев.

Учредяването на сдружението има за цел разработване на общи политики, стратегии и практики в областта на овладяването на популацията на безстопанствените животни и тяхната защита. На първото събрание от всички участници бе отчетен успеха на Община Перник във внедряването на мерки за овладяване популацията на безстопанствените кучета. На него стана ясно, че за три години на територията на общината са кастрирани над 1840 кучета от които 1400 безстопанствени, а 440 домашни.

„Имаме близо 900 осиновени кучета в България и чужбина от организациите които имаме партньорски договори„, обяви Мартин Жлябинков.Той добави, че над 1000 са регистрираните кучета в Дирекция „Местни данъци и такси“, а собствениците на около 700 от тях са освободени от данък. По-голямата част от тях са се възползвали от кампанията за предоставяне на ваучери за безплатно кастриране на домашните им животни.

Сред задълженията на членовете в сдружението са да защитават общите интереси на общинските приюти пред държавата, местните органи, институции и обществеността, да дават консултантски и експертни становища, както и да разработват предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба, касаеща безстопанствените животни.

С решение на съответния общински съвет в сдружението може да участва всяка община, която има регистриран и функциониращ приют за безстопанствени животни.

Коментари

коментара