Слагат нов покрив на историческия музей в Перник

Голяма част от покрива на Регионалния исторически музей в Перник вече е обновена. Подменени са дъските, поставена е хидроизолационна мембрана, подменени са и голяма част от керемидите и ламаринените обшивки. Ще бъдат напълно подменени улуците и водосточните тръби. 

Планирани са и ремонтни дейности за отвеждане на подпочвените и повърхностни води в дъждовната канализация от северната страна на сградата на РИМ.

Покривът, чиято конструкция с площ 1300 квадратни метра бе компрометирана не е основно ремонтиран повече от 50 години и обновяването му бе наложително, за да може музейната сграда и експонатите да бъдат защитени.

Средствата за ремонта, които възлизат на 296 000 лв. бяха предвидени в бюджета за 2022 г.

 

Коментари

коментара