Язовир Стефаново – на концесия за 20 години

На концесия се отдава язовир „Стефаново“, разположен край едноименното радомирско село, съобщиха от Общината.

Предметът на концесията включва текущи ремонти за поддържане на обекта в експлоатационна годност, спортен и любителски риболов, осигуряване на условия за краткотраен туризъм – плажуване, развлечения на открито и други.

Разрешено е и извършване на стопанска дейност – рибовъдство, продажба на храни и напитки и други. Водоемът е публична общинска собственост, намира се в местността „Джамалица“ в землището на с. Стефаново и е с площ от 108 764 кв. м

Концесията е с 20-годишен срок, прогнозната ѝ стойност е 1 850 203 лв. За начална дата на концесията е определена 1 септември, минималното годишно концесионно възнаграждение е 6200 лв.

Бъдещият концесионер ще има възможност да експлоатира услуги и да извършва стопанска дейност на обекта, при условие, че поеме задължението да поддържа постоянно добро техническото състояние на водоема и на всички прилежащи към него съоръжения и инфраструктура, уточняват от общината./БТА

Коментари

коментара