Страх от преливане: ВиК настоява да изпуска повече вода от язовир Студена

Водният обем на яз. Студена е 24 093 000 куб.м при капацитет 25 519 100 куб.м, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ – Перник.

Засега контролирано се изпускат 0.944 куб.м/сек. От ръководството на водоснабдителното дружество настояват за освобождаване на по-големи количества, за да разполага язовирът с по-голям свободен обем при предстоящите дъждове и снеготопене.

„Реките в момента са спокойни. Опасяваме се обаче от евентуално съчетаване на висока вълна в реките и изпускане на язовира“, заяви управителят на предприятието Борислав Иванов.

МОСВ не разрешава изпускане от облекчителни съоръжения, докато обемът е под 24,2 млн. куб.м. От „ВиК“ очакват много скоро той да бъде достигнат. През май миналата година от язовир „Студена“ контролирано са освободени 15 млн. куб.м, по предварителни прогнози и сега количеството ще бъде същото. Притокът във водоема е 1889 л/сек., разходът -668 л/сек. Включени в действие са и двете турбини на водноелектрическата централа под язовира, предаде БТА.

Коментари

коментара