Анкета за качеството на въздуха пуснаха в Перник

Анонимно анкетно проучване за качеството на въздуха в Перник инициират от общната. То е във връзка с изготвяне на „Актуализация на общинска програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ и /ФПЧ2,5/, SO2, ПАВ в атмосферния въздух в община Перник“ за периода 2022- 2028 г. 

Анкетата цели проучване на нагласите и очакванията на гражданите на общината във връзка с качеството на атмосферния въздух, както и с цел осигуряване на необходимата информация относно замърсяването на въздуха от сектор битово отопление и сектор транспорт.

Анкетното проучване е анонимно и отговорите на гражданите ще бъдат използвани единствено за целите на изготвянето на “Актуализация на общинска програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици /ФПЧ10/ и /ФПЧ2,5/, SO2, ПАВ в атмосферния въздух в община Перник” за периода 2022-2028 г., като мненията на гражданите ще бъдат взети предвид при формулирането на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива.

Анкетата ще бъде активна от 14.02.2022 г. до 07.03.2022 г. включително и може да попълните за по- малко от 5 минути онлайн на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEgRL1wkfa7SumHJ6x-0vapXB24OhzL_v7l9ZXqcc9CYFd3A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Коментари

коментара