Пернишката болница иска от президента да й опрости общински дългове

Пернишката многопрофилна болница „Рахила Ангелова“ е изпратила молба до президенството на Република България с искане за опрощаване на дългове за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Те са в размер на 138 242 лева.
От президенството са изискали аргументирано становище от Общинския съвет на Перник, тъй като такова не е постъпило, са изпратили и напомнително писмо, стана ясно от заседание на комисията по здравеопазване и социални дейности в Перник.

Общинските съветници потърсили и позицията на общината в лицето на кмета Станислав Владимиров. Той от своя страна е изразил отрицателно становище относно исканото опрощаване на задълженията на болницата.

Мотивите му са, че опрощаването на въпросните задължения биха поставили МБАЛ Рахила Ангелова в привилигировано положение в сравнение с другите данъчно задължени лица и предприятия на територията на Община Перник. Освен това на основане на форсмажорни обстоятелства и епидемията от ковид, както и значителното намаляване на общите приходи, подобно опрощаване би поставило в риск изпълнението на Бюджета на общината за 2021 година, смятат от екипа на кмета.
Оттам съобщават, че болницата реално е превеждала суми всеки месец, с които е погасила главницата на разглеждания период. В писмото от общината е приложена и справка към дължимите лихви към 2021г.

От Общинското ръководство се позовават и на чл. 98 т.2 от Конституцията на Република България, Президентът опрощава несъбираеми държавни вземания. В конкретния случай не се касае за държавни вземания, а за публични общински вземания, като същите не са несъбираеми, тъй като длъжникът разполага с имущество, срещу което може да се насочи изпълнението, се казва още в писмото.

Членовете на комисията решиха по казуса да се вземе решение на предстоящата общинска сесия в Перник, предаде канал Струма.

Коментари

коментара