Озеленяват районите, засегнати от изграждането на аварийния водопровод за Перник и помпената станция

Два проекта са предложени „За озеленяване“ на площите, засегнати от изграждането на аварийния водопровод и помпената станция в Перник, видя zapernik.com.

На 9-ти април от 10:00ч. в зала „Ерма“ в сградата на областна администрация ще бъде проведено обществено обсъждане относно това кой проект е по подходящ.

Проектите са на разположение за преглед в Центъра за административно обслужване на Областна администрация-Перник, находящ се на партера в административната сграда в гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ № 1Б всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа., съобщават от институцията.

Проектите са:

  1. ПУП-ПР с. Голямо Бучино, който е изготвен върху извадка от кадастралния и регулационен план – 1 брой папка;
  2. ПУП-ПР кв. „Изток“, който е изготвен върху КККР на гр. Перник и регулационния план на гр. Перник-кв. „Изток“ – 1 брой папка.

Коментари

коментара