Проект ще позволи на 260 души в Перник да получат патронажна грижа директно в дома си

Пернишкият общински съвет на своя извънредна сесия даде съгласие общината да кандидатства с проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Такава грижа ще получат 260 възрастни и лица с увреждания в града. На всеки от тях ще бъдат предоставени интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден.

Кадър : Кракра ТВ

Дейностите по проекта са насочени изцяло към хората над 65 години, които не могат да се самообслужват, и към хора с увреждания и техните семейства, които нямат близки, и така да бъде намален броят на настанените в институции.

За целта ще бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете. Нуждаещите се ще бъдат консултирани и ще им бъде оказвана психологическа подкрепа. За хората с хронични заболявания и трайни увреждания ще бъдат осигурени специализирани медицински грижи.

Кадър : Кракра ТВ

„За първи път се предоставя възможност в България да се стартира една такава процедура за предотавяне на патронажни грижи в домашна среда. Всъщност такава е целта на проекта – да се предоставят интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда. Обхватът на дейностите, които ще бъдат изпълнавни е да може тези хора, които са в социална изолация да могат да бъдат интегрирни отново в обществото и в същото време да им се предоставя социална услуга“, каза пред ТВ Кракра Марияна Асенова от Община Перник.

Общият бюджет на процедурата възлиза на 45 милиона лева, разпределени за всички общини.

Източник: standartnews.com

Коментари

коментара