На кръгла маса обсъдиха: При случай на катастрофа, автоматично да се набира номера на 112

Областна администрация Перник и Районен център 112 – София организираха кръгла маса на тема: „Обслужване на сигнали към телефон 112, свързани с дейността на областните администрации и общините. Протоколи за сътрудничество”.

Дискусията откри областният управител д-р Александър Александров, който подчерта значимостта на доброто взаимодействие и координация между Районен център 112 и службите за спешно реагиране, с оглед оказването на бърза и компетентна помощ на гражданите в областта.

164

Десислава Годинова, специалист от сектор „Контрол на качеството” в ДНС 112, законовата рамка на ДНС 112 и статистически данни за повикванията, свързани с дейността на областната и местна администрация. От експозето стана ясно, че община Перник е водеща в процентно разпределение по общини спрямо общия брой инциденти за област Перник за периода 01.01.2016 г. до 01.06.2016 г. – 79% (1313 обаждания), следвана от община Радомир с 14%  (235 обаждания, 2% за общините Брезник (41 обаждания), Трън (36 обаждания) и Земен (25 обаждания), и 0% (3 обаждания) за община Ковачевци.

Цветомир Цеков – началник на Районен център 112 –София, запозна присъстващите с концепцията за развитието на националната система 112. Той представи примери за добри практики от взаимодействието между телефон 112 и службите  за спешно реагиране, както и бъдещите проекти за подобряване на системата. Осигуряване на по-точна информация за местоположението на подаващия сигнала – локализация на повикванията; компютърно управление на реагиращите единици от службите за спешна реакция; осигуряване на достъп на мобилните реагиращи единици до комуникационно-информационната инфраструктура на НС 112; Автоматично следене на местоположението и състоянието на силите и средствата за реагиране; Възможност за достъп до услугите на телефон 112 от хора с увреждания са част от предвижданите подобрения в системата.

Предвижда се и въвеждане на услугата eCall, която дава възможност за автоматично и/или ръчно генериране на повикване към телефон 112 при пътно транспортни произшествия. Това ще бъде възможно чрез инсталиране на устройство в моторните превозни средства.

В кръглата маса взеха участие представители на общините от област Перник, ОД на МВР Перник, ЦСМП Перник и РДПБЗН.

Коментари

коментара