Сурови глоби за вода в Брезник

Глоби до 500 лева ще бъдат налагани за разхищение на питейна вода в община Брезник. При следващо нарушение санкцията е 2000 лв.

Кметът Васил Узунов е издал заповед, с която се забранява ползването на питейна вода за поливане, миене на автомобили, пълнене на басейни и др. непитейни нужди. На кметовете на населените места, кметските наместници и оправомощените длъжностни лица е разпоредено да проведат разяснителна кампания сред населението.

Преди да се пристъпи към глобите нарушителите ще бъдат предупреждавани писмено, а в населените места с режим на водоснабдяване директно ще се съставят актове. Съгласно заповедта водоизточниците, които захранват населените места ще бъдат поставени под системно наблюдение, като при необходимост ще се въвежда воден режим./БТА

Коментари

коментара