Планирани прекъсвания на електрозахранването на област Перник за периода 16-20.11.2020

Уважаеми клиенти, 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16 – 20 ноември  2020 г,   включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Перник  

Община Брезник  

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Банище

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 09:16 – 12:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Горни Романци:   УПИ Viii-83 Кв.15

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 13:01 – 16:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 09:00 – 16:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Долни Романци:   Къща

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Брезник:   Извън Регулацията  Стоп.Двор,  Трън  13 А

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Брусник:   Къща

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Видрица

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Гоз:   Мах.Логатор  ,  Местност Янкулица  ,    Къща, Мах.  Доганджи 

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Завала

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Красава:   М. Мали Друм

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Ярославци

На 16.11.2020 г.  /08:46 – 16:30 ч. ; 08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:46 – 16:30 ч. ; 08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /08:46 – 16:30 ч. ; 08:46 – 10:00 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 08:46 – 16:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:46 – 10:00 ч. ; 08:46 – 16:30 ч. ; 15:30 – 16:30 ч. / –  Озърновци

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Режанци

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Гърло:   Общ.Брезник

На 17.11.2020 г.  /09:01 – 12:00 ч. / –  Брезник:   Александър Тинков  Изход За Трън,  Георги Ив Бунджулов  73,  75,   Извън Регулацията  Навес,  Равна Шума  2, 4,  Трън  6,  Яровец  ,    Мтс, Бивше Мтс

На 17.11.2020 г.  /13:01 – 16:30 ч. / –  Брезник:   Александър Филипов  32,  Гледан  5, 2, 6, 10, 4, 1,  Гребен  1, 4, 2,  Елена Георгиева  68, 66, 70,  Иван Тимофеев  15, 2, 37, 11,  Изгрев  33, 9, 17, 13, 29, 45, 3, 15, 27, 19,  5, 19, 23, 7, 31, 25, 41, 35, 11, 21, 43, 1,  Октомври  3, 1, 8а, 6, 17, 4а, 14а, 8, 16, 19, 5, 2, 13, 11, 7, 4, 12, 15, 10, 14

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 09:16 – 16:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Кошарево:   Къща

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Бегуновци:   Къща, Къща

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Брезник:   МТП Ръждавец;

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Брезнишки Извор

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Гигинци:   УПИ ХІV-219,  Кв.22  ,    Къща, Къща

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Горна Секирна:   Местн.Валога

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Долна Секирна:   МТП Д.Секирна,    Мах.Каменица;

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Душинци:   Вила

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Непразненци

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Режанци:   Къща, Ферма

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Садовик:   УПИ VII-288, 289,  Кв.3  ,    Къща

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Станьовци:   145011  ,    Яничова Махала

Община Земен  

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Беренде,  Общ. Земен

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Габровдол:   Кв.4 УПИ ХІ-22

Община Перник  

На 16.11.2020 г.  /08:31 – 12:30 ч. / –  Перник:   Асен Търновски  16,   Белоградчик  2, 16, 7, 25, 1, 18, 17, 11, 8, 14, 13, 12, 10, 15, 4, 23, 3, 5, 5, 9, 19, 21,  Валентина Терешкова  3, 2, 9, 1, 8, 5,  Вела Пеева  3, 4, 2, 9, 8, 11, 6, 38, 1, 36, 39,  Кирил Тупанков  17, 23, 12, 26, 8, 19, 8а, 1, 3, 6,  24, 6, 18, 9, 23, 25, 22, 20, 20, 16, 24а, 14,  Кюстендил  4, 8, 6а, 1, 6, 3, 1,  Мануш Войвода  11, 4, 2, 5, 7, 1, 10, 12, 3, 8, 6, 9,  Никифор Панкев  13, 27, 25, 16, 2а, 12, 6,  17, 6, 8, 21, 15, 19, 9, 4, 14, 11, 2,  Хан Крум  3, 1, 6, 2, 5, 9, 15, 6а, 7, 4, 8, 17, 23, 19, 29, 11, 25,  Църква  ,  Явор  2а, 12, 6, 2, 10, 11, 16, 14, 1, 4, 7, 3, 8, 9

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 17.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Рударци:   XCVI-2228, Кв.21  ,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Дулова  ,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Кало  98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Местн.Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Михаил Дойчев  24, 28,  Пирин  ,  Пловдив  27,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Трън  8, 2, 4 Къща, 12,  УПИ LXXXIV-2229, Кв.21.  ,  Ястребец  2, 5, 6, 7

На 16.11.2020 г.  /09:01 – 13:00 ч. / –  Перник:   Благой Гебрев  56, 56, 56а, 58, 32а, 58, 32а, 56, 32 В,  Лом  36,  Стомана  ,  Хасково  1 А, 1 В, 1, 1 Б

На 16.11.2020 г.  /09:46 – 10:15 ч. ; 09:46 – 13:45 ч. ; 12:00 – 13:45 ч. / –  Чуйпетлово:   УПИ 4-194,  Кв.18  ,  УПИ Ii-48, Кв.3

На 16.11.2020 г.  /09:46 – 13:45 ч. ; 09:46 – 10:15 ч. / –  Студена,  Общ. Перник:   Еверест  13, 18, 4, 6, 19, 15, 17, 20 Къща, 14,  Илинден  28, 27, 31, 24, 29, 35, 37, 22, 20,  Ком  1а, 3, 6, 5, 8, 15, 7, 13, 11,    Ретранслатор Студена

На 16.11.2020 г.  /09:46 – 13:45 ч. ; 09:46 – 10:15 ч. ; 12:00 – 13:45 ч. / –  Боснек:   070008  ,  3-Ти Март  8, 5, 3, 6, 4, 01,  558  ,  Iv-189, Кв. 15  ,  V-90  ,  Ален Мак  4, 5, 1, 3, 10, 8, 7, 9,  Божур  4, 9, 1, 7, 3, 5, 6,  Бор  7, 5, 3, 2, 1,  Борич  5, 10, 6,  В.Левски  12, 14, 6, 10, 23, 17, 8, 27, 15, 1, 5, 19,  Витоша  1, 2, 3, 4,  Грамаге  3, 5а, 4, 8, 5, 1, 9, 6, 2, 10, 3,  3 А, 2,  Добри Дол  3, 07, 5, 9, 2, 06, 3,  Духлата  33, 24, 9, 32, 20, 28, 14, 34, 38, 10, 3, 8, 30, 29, 23, 15, 30, 11, 7, 21, 5, 22, 17, 25, 13, 12, 26, 19, 18, 2, 1, 36, 47, 63, 84, 46, 68, 108, 90, 96, 43, 51, 53, 75, 100, 48 Механата, 106, 62, 48, 57, 42, 76, 72, 98, 74, 78, 65, 39, 64, 45, 44а, 61, 94, 47, 43, 60, 58, 56, 57а, 92, 102, 80, 104, 50, 55, 52, 49, 40, 88, 44,  Евлоги Агайн  3, 1, 02, 4,  Еделвайс  3, 13, 1, 11, 4, 2, 6, 8, 2 Бунгало,  Жива Вода  11, 3, 14, 7, 1, 27, 9, 11а, 22, 23, 16, 31, 34, 36, 5, 17, 28, 26, 24, 30, 29, 2, 25, 20,  Иван Вазов  05, 01, 6, 7, 03, 07, 4,  Игличе  1а, 1, 12, 3, 9а, 5, 10,  Извора  13, 1, 3, 16, 15, 9, 5, 6, 17, 19, 21, 10,  Йордан Йовков  2, 3, 1, 8, 5, 08, 4,  Клен  3, 6, 4, 8, 01, 2,  Кокиче  5, 16, 8, 3, 10, 5, 6, 14, 12, 20, 1, 4, 2, 18, 22,  Косматица  ,  Ладивец  01, 14, 9, 10, 4, 12, 8, 2, 7,  Ливаге  6, 8, 1, 2, 10, 7, 4,  Ловен Дом  02, 04,  Махала Влахова  Вилна Сграда, 14, 10, 11, 9, 7, 8, 12, 16, Бунгало, 2,  Махала Джамбазка  6,  Минзухар  2, 3, 1,  Могиля  12, 5, 7, 11, 1,  Момина Сълза  5, 10, 9, 1, 7, 3, 2, 4, 8, 14, 12,  Н.Й.Вапцаров  11, 5, 7, 15, 8, 6, 23, 12, 17, 21, 13, 14, 4, 19,  Незабравка  13, 17, 19, 15, 21, 2, 6, 5, 7, 11, 9, 4,  Петрус  3, 7, 9, 4,  Пи 539 М.Долно Ливаге  ,  Ракита  4 А, 4, 2, 6,  Ранковица  4, 6, 1, 2,  С.Боснек  ,  Славей  4, 12, 6, 14,  Стефан Караджа  2, 8а, 9, 3, 1, 4, 8, 8б, 5, 6,  Струма  21, 9, 11, 15, 62, 13, 7, 23, 19, 7, 27, 53, 4, 39, 33, 61, 25, 85, 59, 81, 79, 55, 37, 2, 47, 41, 65, 67, 65а, 69, 49, 63, 31, 29, 71, 73, 57, 51,  УПИ XI,  Кв.1а/901  ,  УПИ XIII-342, Кв.32  ,  УПИ І-536,  Кв.43  ,  УПИ Х,  Кв, 32  ,  Х.Димитър  7, 9, 3, 11, 11а, 25,  Христо Ботев  21а, 20, 17, 8, 13, 21, 18, 12, 2, 14, 7, 6, 35, 34, 33, 40, 44, 46, 38, 32, 30, 41, 25, 47, 42, 36, 31, 50, 27, 23,  Чакова  1, 15, 2, 5, 8, 10, 7, 13, 6, 14,  Явор  7, 4, 4, 06, 2, 9, 3, 01, 1,  Яворов  3,  Ясен  2, 1,    10, 14, 10, 12, 11, 2, 3

На 16.11.2020 г.  /10:01 – 10:30 ч. / –  Перник:   Ален Мак  55, 57, 59, 38, 103в, 40, 65, 32, 57, 46, 67, 34, 48, 44, 69, 42, 36, 63,  Бабуна  1, 9, 7, 3, 2, 5а, 5, 4,  Багова Махала  28а,  Балван  7а, 2а, 11, 9, 20, 4, 23, 17,  17а, 12, 9а, 27, 24, 20, 16, 10, 6, 1, 13, 15, 2, 8, 10а, 7, 5, 22, 17, 25, 3, 20а,  Балкан  3, 6, 4, 1, 2,  Батуля  9, 5, 3, 4, 8,  2, 10, 7, 8, 6,  Бачо Киро  25, 27, 31 Къща, 6, 39, 25а, 41, 23, 29, 19, 13, 7а, 4,  17, 11, 9, 21б, 7, 15, 2, 21, 8, 5, 23, 4,  Беласица  32, 27, 25, 28, 23, 25,  8, 17, 18, 16, 12, 20, 4, 13, 14, 9, 15, 1, 2, 22, 3, 21, 6, 10, 5, 7,  Божур  4, 4,  4а, 4, 7а, 5, 4, 3, 15, 5а, 13б, 7, 3а, 9а, 3, 11, 2, 13, 9, 11а, 1, 1,  1а, 17, 1б,  Боянова Поляна  12, 14, 16, 2, 4, 12, 6, 10, 8,  Буная  19, 5, 15, 7, 9, 13, 17, 11, 2а, 4, 3, 2, 6, 1, 8, 22, 8, 26, 16, 12, 24, 14,  Васил Петлешков  1, 5, 2, 3, 6,  Венец  14, 20, 4, 10, 8а, 6, 23, 32, 17, 5, 3, 13, 20,  25, 7,  Верила  32, 8, 35, 14, 30, 24, 27, 6, 11, 15, 16, 17, 4, 9, 23, 31, 26, 2, 5, 36, 29, 21, 13, 10, 18, 25, 37,  19, 12, 20, 37, 28, 34, 1, 3, 15а, 7, 33, 22,  Веслец  5, 8, 18, 14, 12, 7, 4, 3, 10, 2, 6, 18, 1, 11, 9, 16, 13,  Витоша  14а, 5, 3, 5а, 7а, 8, 16а, 14, 14б, 4, 23а, 6, 15, 18, 17, 12, 7, 12а, 2, 21, 23, 19, 20, 13, 10, 9, 11, 16, 71, 66, 59, 67, 55, 64, 63,  65а, 69, 68, 60, 61, 57, 62, 70, 65, 58, 28а, 50а, 39, 27, 22, 48, 48а, 35, 47, 50, 28, 38, 24а, 29, 30, 56, 43, 51, 26а, 46, 54, 44, 45, 51а, 31, 53, 40, 49, 33, 52, 41, 26, 36, 25, 37, 24, 32, 51, 34, 56,  Вихрен  14, 6, 11а, 18, 9, 1, 4, 13, 21, 8а, 7, 17, 5, 8, 11, 3, 10, 15, 19, 12,  Връх Богдан  8, 4,  Връх Вола  2, 4, 6, 8,  Голобръдска  3, 8, 5, 1а, 1, 10, 6,  Горски Извор  15в, 15а, 13, 21, 5, 4а, 3, 30, 24, 23, 15б, 20, 28, 1а, 26, 6, 20а, 22, 9, 13а, 1, 18, 24а,  4, 8а, 7, 15г, 8, 24а, 9а, 15,  Гр. Перник,  Крепост  Кракра   ,  Градище  8а, 16, 13, 12, 11а, 9, 7, 17, 10, 9, 19, 13а, 5, 11, 9а, 15, 3, 10, 2а, 1, 9а, 2, 6, 4а, 4,  Девети Май  12, 23, 11, 2, 4, 21, 6, 13, 8, 9, 13а, 5, 19, 13а, 10, 3, 1, 2а, 17, 15,  Драгановец Залес.Пояс  7,  Дъга  25, 29, 15, 16, 8, 10, 6, 4а, 14, 23, 27, 4б, 21, 19, 17, 4, 31, 24, 35а, 20а, 20, 45, 43, 37, 18, 33а, 22, 47, 31а, 29а, 39, 35, 26, 33, 41,  Еделвайс  9, 8, 4,  3, 2, 1, 7, 6, 2, 4,  Ела  1,  Елбрус  13, 3, 15, 9, 19, 11, 16, 14, 18, 7, 5, 2, 9а, 12, 20, 1, 16а, 22, 26, 24, 19, 23, 21,  Зюмбюл  38,  Калина  1,  Китка  1,  Колош  12а, 14, 1, 3, 10, 5, 6, 12б,  Ком  5, 9, 3, 6, 12, 7, 1,  Краище  5, 2, 1, 3, 4, 20, 7, 16, 13, 12, 14, 8, 10, 6, 11, 8а, 10,  9,  Кракра  71, 71/5, 71, 5 71, 73, 12 71, 73, 2 71,  Крепок  7а, 6, 1, 5, 2, 3, 4,  Кристал  1,  Кристал Блокове  11, 9, 27а, 28, 3б, 1, 26, 5,  4в, 7, 59, 35,  4, 5, 3а, 38, 2, 39а, 4б, 126, 12, 8, 6,  10, 6, 29, 27, 33, 30, 35,  Лилия  16а, 18, 16, 17, 19, 15,  Липа  8,  Лисец  1, 1а,  5, 2, 3, 12, 4, 9, 11, 10, 8, 12, 13,  Люлин  111, 111а, 121, 68, 80, 58, 54а, 97, 105 А, 70, 66, 85, 101, 103а, 95, 62, 105, 75, 117, 60, 77, 107, 78, 103, 64, 89, 83, 79, 73, 93, 76, 56, 81, 99, 84, 72, 74, 105а, 91, 75а,  Марина Бара  69а, 24, 32, 35, 61, 15, 23, 17, 43, 18, 51, 71, 41, 26, 12, 61а, 27, 35а, 48, 31, 35б, 39, 52, 29, 19а, 75, 69, 35, 20, 49, 28а, 57, 25, 45, 11, 75а, 28, 59, 22, 65, 30, 63, 23а, 31а, 13, 21а, 21, 53, 55, 25а, 19, 47, 41, 34, 71а, 40,  Мах.Багова  37, 38а,  Миджур  2, 8, 6, 7, 10, 1, 11, 12, 13, 4, 9, 5,  Могиличе  16, 2, 15, 3, 5, 4,  Момина Сълза  13, 7, 5, 9, 3,  Морозов  14, 11, 13, 15, 17,  17, 7, 9, 3, 4а, 5, 1а, 4, 1, 2,  Никола Козлев  54, 48а, 31, 31, 34, 42, 36, С/У 12-То У-Ще, 48, 24, 44, 25, 23, 40, 46, 22, 26, 30, 31, 33, 29а, 50, 27, 28,  Оборище  86, 113, 84, 99, 97, 82, 95а, 103, 93, 80, 91а, 88, 109, 95, 103а, 101, 86а, 99а, 92,  Околчица  6, 1, 4а, 3, 5, 8, 7, 4,  Осогово  13а, 9, 13, 7, 15, 7 А, 11, 3, 3а, 1, 5,  Отец Паисий  102, 100, 110, 108, 81, 106, 108, 100, 102,  Палма  26, 45, 28, 41, 31, 46а, 34, 21, 39, 48, 36, 33а, 44, 25, 37, 46, 20, 40, 30а, 42, 38, 23, 22, 32, 24, 27, 39а, 33, 47, 30, 29, 40б, 43,  Партизан  8,  Пирин  2,  Предел  10, 5, 3, 8, 8а, 1, 2, 4,  Протожерица  44,  57, 65, 49а, 49, 40, 46, 57а, 52, 56, 63а, 50, 42,  54, 51, 42а, 45, 42, 58, 61, 56,  53, 47, 48, 60, 62, 45,  63, 59, 44, 55, 47, 58а, 137, 114, 147, 133, 135, 112а, 151, 120, 106, 108, 112, 131, 153, 141, 131,  155, 139, 110, 118, 147а, 126, 149, 122,  124, 122, 116, 145, 92, 69, 78, 93,  71, 103, 102,  72, 73, 117, 81, 99,  95, 96, 93, 105, 87, 127, 64, 82, 88, 84а, 66а, 111, 76, 113, 121, 99, 91, 66, 102,  101,  85, 68, 125, 90, 80, 107, 70, 67, 104, 115, 79, 119, 68а, 98, 75, 77, 102, 123, 94, 83, 92а, 100, 89, 84, 97, 115,  109, 74, 86,  Ралица  130, 6, 5, 5, 5а, 7, 1,   Роза  1, 2,  Рупите  2, 4а, 2а, 7, 5, 4, 3, 6, 1,  Самодивска  14, 10, 13, 12, 15, 17, 3, 11, 4, 11а, 4а, 7, 9, 8, 6, 5, 2, 7а, 10, 6а,  Сандански  40, 38, 42, 36,  Сахат Тепе  1,  Света Петка  56, 94, 72а,  93, 92, 61,  96, 63, 91, 70, 66 А, 68, 61, 65, 72а, 66, 63,  61, 68б, 68а, 72, 95,  Сергей Румянцев  23, 24, 24, 21, 18, 11, 1б, 7, 15, 2, 20, 1, 19, 14, 3, 21, 1а, 6, 16, 5, 9, 13, 10, 22, 17, 4, 4б,  Сини Връх  18а, 2, 6, 11, 4, 1, 13, 16, 14, 10, 3, 5, 8, 7а, 12

На 16.11.2020 г.  /12:00 – 13:45 ч. / –  Кладница:   Ii-395,  Кв.30  ,  V-17045  ,  Xii-1400, 1415, 1481, Кв.58  ,  Акация  1, 1, 2,  Бакиница  15, 9, 21, 8, 20, 17, 18, 7, 2, 14, 4, 10, 1, 6,  Бор  6, 1, 2, 8, 7, 5,  Борис Тодоров  7, 13, 3,  Брезите  11, 25, 26, 9, 3, 10 Къща, 4, 13, 2,  Брезовица  24, 22, 2, 19, 14, 20, 7, 11, 8,  Валого  19, 34, 26, 16, 6, 24, 9,  Варшава  8, 4а, 3, 6, 12,  Васил Левски  24, 16, 15а, 29, 20, 10, 19, 14, 7, 23, 25, 18, 28, 10, 6, 11, 8, 3, 20, 5, 14, .5, 4, 15, 2, 12,  Вилна Зона  ,  Витоша  3, 1, 5, 7, 6, 2, 21, 80, 35а, 26, 35, 70, 57, 38а, 46, 41, 72, 62, 14, 18, 11, 27, 22,  47, 44, 15, 40, 64, 66, 29, 8, 19, 33, 34, 2, 63, 59, 50, 43, 61, 13, 9, 10, 31, 56, 37в, 45, 17, 39, .74, 42, 65, 49, 38, 32, 58, 25, 20, 73, 68, 36, 12, 22, 55, 76, 60,  Воденичище  27, 10, 21, 25, 19, 37, 11, 9, 7, 5, 1,  Волга  19,  Горско Стоп.Витошко  ,  Градинарска  1, 3, 2, 6,  Гранит  10, 16, 2, 17, 6, 8,  Дабо  15, 8, 18, 13, 7, 20, 1, 10, 5, 3, 20,  2, 16, 9, 12, 4, 6,  Доброволец  19,  Дончо Ватах  6, 10, 4, 1, 3,  Еделвайс  7 Вила, 24, 6, 12, 14, 4,  Здравец  1, 4,  Ивайло  19, 3, 1, 6, 6, 5, 7, 13, 2, 15, 5, 8,  Иван Цветанов  22, 2, 13, 75, 8,  Иглика  11, 13 Къща, 7, 14, 23, 4, 25,  Изгрев  4, 5, 14, 15, 13, 20, 28, 31 А, 25,  Йордан Божов  6, 9, 5, 13, 15,  16, 11, 2, 4, 21, 7, 15, 3,  Калиница  12, 2, 8, 3, 5, 4, 10,  Каменарска  7, 16, 26, 21, 19, 29, 7, 10, 30, 2, 4,  Кокиче  1, 10, 8,  Кракра  23, 3, 10, 19, 8, 7, 1, 21, 12, 16а, 9, 15, 25, 30, 2,  Лале  31, 2, 15, 23, 2а, 18, 8, 16, 17, 3, 10, 5, 25, 4,  Латинка  2, 10, 4, 18, 1, 5, 14, 6,  Ливадите  5, 11, 3, 13,  Мак  7,  Матница  45, 26 Къща, 4, 6, 2, 8, 1, 109, 11, 50 Къща, 5, 51, 57, 41, 33, 55, 53, 21, 48, 64, 23, 32, 45, 31,  52 Къща, 60, 56, 42, 17, 47, 37, 28, 15, 54, 66, 38,  Минзухар  9, 2, 5,  Мирковица  40, 22, 28, 40, 32, 7, 26, 36, 11, 20, 25, 7, 13,  Младост  3, 6, 7, 2, 4,  Морена  19, 21, 9, 23, 15, 3, 17, 18,  Москва  8, 21, 22, 19, 18, 38,  1, 12, 9, 14, 17, 13, 6, 4,  Омуртаг  .16, 5, 1а,  Петър Янчов  18, 12, 16, 19, 25, 11, 23, 6, 17, 3 Къща, 2, 4,  4,  Пладнище  5,  Победа  15, 3,  Прага  20, 16, 7, 21, 2, 19, 17, 17, 21, 26, 6, 12, 28,  Разкръске  ,  Райна Княгиня  17, 5, 11, 4, 6, 10, 8, 7, 1, 12,  Рила  4, 1, 2,  Рудничар  5, 7, 10, 2, 12, 2, 23, 4, 1, 19, 27, 11,  22, 21,  Селимица  ,  Спас Бурнов  9, 6, 34, 12, 26, 2, 20, 4, 7, 11, .5, 8, .2, 61, 61,  .1,  Стадиона  2, 5, 19, 18, 8, 15, 12, 13, 10, 14, 16,  Стамен Милкин  1, 7, 5, 2,  Струма  1,  Суха Кладница  ,  Тинтява  13 Вила, 7, 6, 10, 16,  УПИ Vi-968,  Кв.67  ,  УПИ X-017112, Кв.83  ,  УПИ XI- 922 Кв.58  ,  УПИ ХХ-523, Кв.51  ,  Хан Крум  7, 18, 5, 3, 16,  Хемус  10, 19, 23, 16, 23,  Хижа Селимица  ,  Цар Самуил  57, 41, 54, 27, 25, 63, 34, 12, 44, 18, 24, 51, 31, 61, 14а, 20, 39, 36, 53, 10, 22, 43, 28, 26, 48, 33, 19,  50 Къща, 30, 9, 16, 33, 106б, 7, 106, 9, 106г, 5, 2, 36, 4, 8, 11, 13, 95, 135, 101, 79, 60, 78, 64, 80, 74, 73, 56, 91, 87, 89 Къща, 66, 130, 2, 68,  Цар Симеон  42, 16, 7, 11, 3, 15, 1, 2, 18, 5, 8, 20а, 6, 13, 25, 30, 36, 74, 53, 13, 42, 60, 72, 52, 25,  50, 27, 1, 68, 43, 56, 46, 62, 55, 23, 38, 24, 58, 31, 35, 33, 27, 40, 21, 28, 30,  41, 54, 66, 22, 48, 29, 2,  Шипка  5, 26, 11, 12, 9, 14, 1, 3, 23, 12а, 16, 6, 13,  Юрий Гагарин  14, 2, 2, 12, 14, 9, 10, 8, 7, 11, 5, 1,  Язовирска  12, 8,  Яровец  3, 2, 6, 8, 4, 7, 5, 21, 2,    С. Витошко-М Селото , Резиденция, Селимица, До ТПК, Селимица

На 16.11.2020 г.  /12:00 – 13:45 ч. / –  Студена,  Общ. Перник:   ПИ 000307,  Находище Студена  ,  Ален Мак  ,  Голо Бърдо  2,  Дома  ,  Еверест  11, 2, 3, 13, 18, 4, 6, 19, 15, 17, 20 Къща, 14,  Землище Мктп Щрабаг  ,  Извън Регулация С.Студена Кариера  ,  Илинден  11, 17, 1, 4, 7, 5, 9, 10, 12, 8, 3, 19, 15, 28, 27, 31, 24, 29, 35, 37, 22, 20,  Ком  1а, 3, 6, 5, 8, 15, 7, 13, 11,  Магистрала  3, 7, 1, 5,  Мах.Язовира  8, 17, 1, 9, 6, 5, 1, 13, 14а Къща, 12, 10, 16, 15, 11, 3, 22, 8,  Младост  2, 2,   Мусала  17, 1, 6, 10, 2, 8,  Пояс №1на Язовир Студена  ,  Пролет  11, 4, 1, 12, 6, 10, 5, 9, 12, 10, 13, 2, 8,  Рила  3, 2, 6, 4, 5, 6,   Сините Вълни  3, 9, 5, 15, 6, 15,  1а, 5, 14, 7, 1, 13, 11,  Хан Крум  ,  Черни Връх  2, 4, 9, 7, 6, 3,    Ретранслатор Студена

На 17.11.2020 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 12:31 – 13:30 ч. / –  Големо Бучино:   15504.34.97  ,  Vi-455,  Кв.31  ,  X-145, Кв.13  ,  Бачова Махала  ,  Витоша  24, 7, 8а, 51,  Извор  12, 15,  Кедър  2, 11, 17,  Кокиче  3,  Кошеве  20, 3,  Кракра  52а, 11, 73а, 24, 80, 53, 50, 8, .43, 92, 61, 51а, 39, 19,  Македония  16,  Нарцис  2а,  Рутеш  1,  Скачок  4,  София  46а, 3, 5, 50, 56, 1а,  Струма  15, 21, 3,  УПИ I-2,  Кв.1  ,  УПИ IV-8151 Кв.15  ,  УПИ VIII-184 Кв.48  ,  УПИ XVI-117 Кв.19  ,  УПИ XVII-167  Кв.34  ,  УПИ XXIV Кв. 39  ,  Шефтена  7б,  Яланджийска  ,  Ясен  2, 4, 4б,    ПИ 042002  М. Манастира, 256, 5, Къща, 12

На 17.11.2020 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 12:31 – 13:30 ч. / –  Драгичево:   537 М. Черешите  ,  559,  М. Черешите  ,  VІІ-555 Кв.80  ,  XXXIV-1087 Кв.38  ,  Александър Боянов  29 Къща, 25, 31а, 19, 20, 26, 302, 12, 50, 31, 14, 13, 21, 16, 10, 5, 6, 14,  Александър Танев  6а,  Байкал  1, 12, 10, 16, 13, 14, 8,  Бор  4а, 12, 3, 2, Местност  Черешите , 6, 4, 13, 8,  Васил Априлов  8, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д, 8, 25, 21, 23, 20, 22, 10,  10, 31, 29, 17, 14, 15, 27, 16, 33, 24, 35, 18, 21, 12, 35,  Васил Левски  18, 14, 3, 17, 12, 6, 10, 19, 1, 4, 21, 7, 15, 13, 5, 9, 8, 2, 16, 34, 20, 36, 40, 26, 54, 58, 52, 29, 22, 59, 30, 44, 27, 38, 50, 48, 42, 23,  Витоша  11а, 13, 15, 3, 5, 1, 11, 7,  Витошко Лале  1а,  Владайска  11, 9, 5, 7, 13, 1, 19, 2, Къща,  Възраждане  28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 32, 67, 48, 50, 149, 130, 145, 132б, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 122, 143, 144, 128, 143а, 157, 142, 140, 132, 126, 138, 210а, 1, 214, 198, 183, 216, 202, 161, 186, 166 Къща, 148, 147, 225, 159, 229, 178, 167, 168, 186, 184, 243, 162,  169, 180, 138, 155, 163, 153, 165, 157, 190, 192, 167,  151, 188, 164 Къща, 231, 182, 143, 184, 194, 169, 109,  70, 68, 115, 103, 84, 141, 109, 101, 98, 135, 137, 114, 123, 118, 111, 107, 74, 92, 127, 82, 104, 94, 68, 86, 90, 110, 41, 131, 96, 88, 133, 119, 123, 100, 78, 129, 105,  106, 139, 125, 111,  113, 80, 112, 102, 105, 108, 120, 116, 64, 87, 97, 83, 89, 66, 79, 82, 93, 85, 62, 83,  66, 54, 58, 58, 1, 69, 1,  Върла Стрън  6, 1, 3,  Горно Драгичево  173, 196, 204, 200,  Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Горно Драгичево/Копринено Орище  ,  Гранит  3, 7, 21, 6, 19, 23, 8, 15, 27, 20, 2, 17, 5,  5, 10, 13, 21, 14, 12, 10,  Долно Драгичево  ,  Здравец  11, 10, 23, 3, 5, 21, 19, 2, 15, 13, 1, 9, 6, 12, 13,  Ивайло  5, 8, 11, 16, 18, 2, 1, 12, 7, 3,  Иван Вазов  10, 3, 1, 5, 8, 2, 7, 11, 9 А, 9,  Калиница  11, 17, 15, 1, 3, 7, 27, 29, 9, 11,  5, 44, 12,  Каменица  25, 31, 23,  Кокиче  8, 7, 5, 4, 3,  Копринка  11, 15,  Кракра  .1, 2,  5, 7, 10, 9, 12, 33, 20, 19, 13, 18, 11, 16, 22, 39, 27, 41а, 29, 24б,  24, 35а, 24б, 23, 34, 21, 1, 3, 33, 35, 41,  Лебед  1, 6, 5, 16, 11, 10, 7, 12, 3, 13, 9, 14,  Любен Каравелов  12, 6,  Люлин  34, 38, 20, 6, 32, 56, 10, 2, 66, 30, 4, 70, 58, 48, 46, 9, 34,  18, 8, 3, 12, 28, 7, 22, 26, 16, 54, 1, 45, 14, 64, 24, 62, 36,  М.Копринено Орище Пи 324  ,  Магистрала  1,  Мария Луиза  24, 3, 31, 21, 35, 25, 11, 14, 10, 33, 12, 22, 15, 8, 16, 13, 17, 29, 1,  Мах.Крушите  Вила,  Местност Горно Драгичево  Къща, Къща, Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв 429,  Местност Горно Драгичево/Ал Танев  5,  Местност Горно Драгичево/Борова Гора  ,  Местност Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8, Къща,  Местност Горно Драгичево/Крушите  ,  Местност Горно Драгичево/Селимите  ,  Местност Горно Драгичево/Черешите  ,  Минзухар  16, 8, 2, 3, 2, 35,  Миньор  5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5,  Мрамор  6,  Незабравка  3,  Никола Вапцаров  1, 27, 33, 41, 23, 43, 25, 22, 35, 47, 19, 32, 17, 26, 28, 21, 30, 20, 31, 37, 39, 24, 45, 13, 18, 6а, 11, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 16, 7, 15, 20, 10, 8,  Оборище  11, 14, 12, 7а, 7, 16, 10, 13, 6, 1, 2, 4, 3,  Панайот Волов  2, 16, 3, 1, 9, 20, 4, 10, 8, 7, 6, 11, 5, 22, 12,  Пи 020003  ,  Пи 1625, М.Серимеж  ,  Пирин  37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4,  4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а,  Реката  3,  9, 11, 3, 7, 2, 4, 3, 19, 15, 13, 17,  Република  8, 6, 21, 4, 11, 2, 7, 15, 17, 1, 23, 9, 13,  Рила  23, 13, 25а, 17, 27, 19, 21,  Ропотамо  5, 1а, 3, 9,  Рударска  16, 14, 45,  Павилион,  Сава Асенов  2, 7, 11, 9,  Серимеж  ,  Средорек  14, 7, 3а, 3, 12, 4, 2,  6, 8, 10, 1, 2,  Умище  3, 1,  УПИ I-756 Кв 31 УПИ VIII-1426  ,  Физкултурна  3, 22, 2, 14, 20, 8, 5, 18, 6, 4, 1, 16, 12,  Черни Връх  4, 11, 2, 8, 1, 5, 3,  Янтра  14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10,  10, 22, 12, 8,    Е-79, Гл.Път Е-79, Гл.Път Е79, Магистрала, Селска Бара, 26

На 17.11.2020 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 12:31 – 13:30 ч. / –  Перник:   Бучински Път  ,  Изток

На 17.11.2020 г.  /09:31 – 13:30 ч. / –  Големо Бучино:   15504.34.97  ,  Vi-455,  Кв.31  ,  X-145, Кв.13  ,  Арбова  2, 2а,  Бачова Махала  ,  Бели Брег  12,  Витоша  24, 7, 8а, 51,  Даскала  4, 6, 2,  Дъбрава  7, 15,  Извор  12, 15,  Кедър  2, 11, 17,  Кокиче  3,  Кошеве  20, 3,  Кракра  52а, 11, 73а, 24, 80, 53, 50, 8, .43, 92, 61, 51а, 39, 19, 5,  Люлин  35, 33,  Македония  16,  Нарцис  2а,  Перник  37,  Република  6, 8, 20, 28, 38,  Рутеш  1,  Скачок  4,  София  46а, 3, 5, 50, 56, 1а, 28, 24а, 4,  Струма  15, 21, 3,  УПИ I-2,  Кв.1  ,  УПИ IV-8151 Кв.15  ,  УПИ VI-794 Кв.25  ,  УПИ VIII-184 Кв.48  ,  УПИ XVI-117 Кв.19  УПИ XVII-167  Кв.34  ,  УПИ XXIV Кв. 39  ,  Шефтена  7б,  Яланджийска  ,  Ясен  2, 4, 4б,    ПИ 042002  М. Манастира, 256, 5, Къща, 12, 51, 49, 50, 58, 56

На 17.11.2020 г.  /09:31 – 13:30 ч. / –  Перник:   Изток ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД, 

На 18.11.2020 г.  /09:01 – 16:00 ч. / –  Зидарци:   Иглика  2

На 18.11.2020 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 12:00 – 13:30 ч. / –  Люлин,  Общ. Перник:   С. Люлин,  М. Чокладиновец

На 18.11.2020 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 12:00 – 13:30 ч. / –  Перник:   Атанас Буров  10, 11,  Благой Гебрев  ,  Блокове На Р-К Тева  42,  Варшава  71, 3, 1,  Владимир Комаров  1а, 17, 50, 7, 12, 6, 2, 4,  жк  Тева,  ПИ 725.25  ,  Зоя Космодемянская  4, 3, 7б, 7а, 2, 1, 6, 7, 5,  Иван Земнухов  4,  Изток  2 Мошино, Павилион, 2 Мошино, 2,  Кв. Тева  43 И 44,  Крали Марко  16, 18, 22, 26, 24, 2, 20,  Лев Толстой  12, 10б, 16, 11, 6, 13, 7, 5а, 14, 8, 5, 10, 1, 2, 9, 9а, 10а, 4, 10в, 10,  3, 4а, 17,  Луганск  7, 27, 11, 10, 18, 20, 17, 3а, 3, 13, 22, 5, 15, 21, 8, 9,  Максим Горки  2, 6 Партер, 6, 4, 10, 20а, 22, 20,  24, 30в, 13, 17, 40, 30б, 37, 44, 42, 30а, 42, 17б, 34, 28, 38а, 36, 11,  Мах.Лалова  484, 71,  Младен Стоянов  Тото Пункт, 5, М/У Бл 6 И 8, 5а, 7, 1, 29, 5,  25, 13 То У-Ще Св.Кирил И Методий, 27, 3, 3,  5, 7а, 14, 14, 14, 14, 23,  11, 54а, 45, 41, 57, 28, 54, 43, 36, 37, 38,  50, 15 Къща, 47, 39, 51, 20, 55, 48, 52, 49, 53, 34, 33, 11, 15б, 11, 15а, 13, 11, 13, 13,  Мошино  Кв. Кутела , 317, Пи С Индентификатор 55871.515 9895,  Огнян Станков  47, 51, 29в, 29, 37, 43, 31, 39а, 45, 39,  Олег Кошевой  113, 113а, 123, 81, 88, 83, 89, 77, 79, 74, 85а, 119б, 117, 96б, 97, 96, 87а, 85, 90, 101, 70, 125, 87б, 107, 95, 105, 93, 89а, 103, 90а, 99, 121, 72, 80, 76, 119а, 78а, 66, 111, 96в, 87, 109, 78, 93а, 53, 41, 46, 27, 21, 38, 58, 17, 30, 7, 51, 9, 14, 71, 42, 12, 33, 29, 65, 35а, 25, 15, 20, 44, 19, 35, 69, 47, 26, 36, 12а, 18, 75, 45, 4, 75а, 54, 73, 7а, 69а, 64, 31, 8, 41а, 41б, 48, 40, 53,  57, 50, 6, 75б, 49, 11, Павилион, 10, 63, 3, 5, 69б, 44, 58а, 2а, 34, 61, 38а, 52, 67,  Пушкин  2а, 2, 1, 4, 7, 4а,  Пхенян  7,  Рашо Димитров  101,  Сергей Есенин  4, 3, 1, 1а,  Силистра  67,  Сини Вир  1, 1в, 26, 10, 29, 16, 24, 1а, 27, 24,   Съединение  31, 11, 19, 9, 17, 22, 12, 9, 29, 24, 25, 27, 23, 12, 21, 7, 16, 13, 8, 26, 15,  Тева  38, 39, 38, 39, 19, 35, 36, 40, 1, 42, 37, 13, 43, 41, 44, 99, 96, 97, 95, 94, 100, 97, 98, С/У Демо, 72, 65, 69, 70, 63, 75, 66, 15 72, 77, 73, 67, 74, 71, 68, 78, 76,  Тева /Къщи/  10а,  Трети Март  16, 5, 11, 13, 10,  Улан Батор  7,  УПИ V-7050 Кв.118  ,  Урса  16, 4, 5,  Хавана  40, 22, 32, 20, 30, 7, 24, 28,  Ханой  4, 16, 6, 9, 10,  Хемус  1,  Цоф Бараки  ,  Чернишевски  9, 19, 4, 1б, 17, 2, 15, 1а, 7, 11а, 19в, 19б, 13, 11, 10, 17а, 8,  Юрий Гагарин  1,  1, 159, 165, 1, 1, 1,  15, 1,  Кв.Мошино

На 18.11.2020 г.  /09:31 – 13:30 ч. / –  Перник:   Варшава  71, 3, 1,  Изток  ,  Луганск  7, 27, 11, 10, 18, 20, 17, 3а, 3, 13, 22, 5, 15, 21, 8, 9,  Максим Горки  30в, 13, 17, 40, 30б, 37, 44, 42, 30а, 42, 17б, 34, 28, 38а, 36,  Младен Стоянов  54а, 45, 41, 57, 28, 54, 43, 36, 37, 38,  50, 15 Къща, 47, 39, 51, 20, 55, 48, 52, 49, 53, 34,  Мошино  Кв. Кутела, 317,  Огнян Станков  47, 51,  Олег Кошевой  113, 113а, 123, 81, 88, 83, 89, 77, 79, 74, 85а, 119б, 117, 96б, 97, 96, 87а, 85, 90, 101, 70, 125, 87б, 107, 95, 105, 93, 89а, 103, 90а, 99, 121, 72, 80, 76, 119а, 78а, 66, 111, 96в, 87, 109, 78, 93а,  Пушкин  2а, 2, 1, 4, 7, 4а,  Пхенян  7,  Рашо Димитров  101,  Улан Батор  7,  Хавана  40, 22, 32, 20, 30, 7, 24, 28,  Ханой  4, 16, 6, 9, 10

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / –  Перник:   Юрий Гагарин  1

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / –  Студена,  Общ. Перник:   XI-1012  ,  Баба Тонка  6, 5, 11, 7, 9, 5, 4, 3,  Барбеш  1, 8, 5, Военен Блок, 3, 7, 9, 14,  Бистрица  2, 6, 1, 5, 4,  Боровец  ,  Вардар  1, 4, 10, 5, 2, 3, 6, 8,  Върбица  2,  Вършец  7, 6, 8, 4, 2, 3, 5,  Голо Бърдо  7, 15, 5, 10, 13, 10, 3, 2, 14, 11, 1, 4, 6, 8, 7, 9,  Ерма  4, 6, 1, 6, 7,  Иван Вазов  8, 6, 1, 2, 3, 4,  Каражинец  6, 28 Къща, 4, 39, 11, 13б, Вила, 8, 1, 3, 56, 7, 26, 5, 2,  Мах.Кашова  ,  Мах.Рулева  5, 7, 3, 9, 10, 4, 11,  Местн.Каражинец/И.Р./  15, 29,  Простор  1, 2, 8а, 7, 6, 5, 9, 4, 10, 8,  Разсадника  2, 4, 4, 1, 3, 2, 1,  Рила  2,  Родопи  3, 1, 5, 1, 7, 2, 6,  Ропотамо  1, 9, 2, 7, 3, 1, 4,  Рулева  2а, 1а, 4, 2, 8,  Сините Вълни  2, 4,  Стария Площад  4, 3, 6, 5, 1, 8, 3, 2,  Струма  26, 36, 34, 40, 36,  Христо Ботев  215, 217, 193, 211, 119а, 201, 219, 240, 207, 213, 252, 209, 256, 250, 258, 203, 205, 254, 264, 262, 221, 239, 266, 231, 235, 264 1, 237, 264 Военен Блок, .264 Военен Блок, 270, 260, 229, 219е, 264, 264 Воен.Бл. -Стълби, 225, 223, 268,    Военен Блок, Воен.Бл.-Вентилатор, 1, 5, Военен Блок-Вентилатор

На 19.11.2020 г.  /08:31 – 16:00 ч. /   На 20.11.2020 г.  /08:31 – 16:00 ч. / –  Драгичево:   Xxxiv-1087 Кв.38  ,  Васил Априлов  8, 25, 21, 23, 20, 22, 10,  10, 31, 29, 17, 14, 15, 27, 16, 33, 24, 35, 18, 21, 12, 35,  Възраждане  58, 58, 1, 69, 1,  Долно Драгичево  ,  Иван Вазов  10, 3, 1, 5, 8, 2, 7,  Кракра  .1, 2,  5, 7, 10, 9, 12, 33, 20, 19, 13, 18, 11, 16,  Мария Луиза  24, 3, 31, 21, 35, 25, 11, 14, 10, 33, 12, 22, 15, 8, 16, 13, 17, 29, 1,  Никола Вапцаров  13, 18, 6а, 11, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 16, 7, 15, 20, 10, 8,  Рударска  16, 14, 45,  Павилион,    Е-79, Гл.Път Е-79, Гл.Път Е79, Магистрала

Община Радомир  

На 18.11.2020 г.  /09:01 – 09:45 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Горна Диканя:   III-1699, Кв.194  ,  IX-1508  ,  VII,  Кв. 154  ,  X-1583 ,  Кв 195  ,  Горна Диканя  ,  Махала Джорговица  ,  Махала Цамбова  ,  Парцел ХІХ-1127,  Кв.116а  ,  ПИ 003001  ,  ПИ 203  ,  УПИ I-1026, Kb.103  ,  УПИ II,  Кв.97  ,  УПИ VIII-1173, Кв.147  ,  УПИ XIII Кв.116а  ,  УПИ І-1517 Кв.211  ,  УПИ Х-1306,  Кв.165  ,    УПИ І,  Кв.115, Къща, Вила, Мах. Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 12:00 ч. / –  Долна Диканя:   Гусева Махала

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 17.11.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Жедна:   Вила

На 17.11.2020 г.  /09:30 – 15:00 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:30 – 15:00 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:30 – 15:00 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:30 – 15:00 ч. / –  Старо Село,  Общ. Радомир:   XXVІІ-XXVІІІ Кв.12

На 18.11.2020 г.  /09:01 – 09:45 ч. / –  Долна Диканя:   1  ,  22085.34.98  ,  884 Кв.67а И 67б  ,  926  ,  I-354 Кв.49а  ,  II, Кв.23  ,  IV-744,  Кв.49  ,  V-648  5,  X-332, Кв.46  ,  XI-790,  Кв.55  ,  XII-375  ,  XIII-755, Кв.47  ,  XIV-586  ,  XIV-990, Кв.71  ,  XVII-1662 Кв.37  ,  XXII Кв.8  ,  Градините  ,  Кв. 72,  УПИ V-955,  954  ,  УПИ I,  Кв. 39  ,  УПИ I, Кв.43  ,  УПИ III,  Кв.63  ,  УПИ IV-838, Кв.62  ,  УПИ IX=883 Кв 67а  ,  УПИ V-458 Кв.38  ,  УПИ VII- 852,  854 Кв.65  ,  УПИ XI-261,  Кв.40  ,  УПИ XIII-990  ,  УПИ XXI-338  ,  УПИ XXVII Кв.219  ,  УПИ ХII, Кв.52  ,  УПИ ХIV-749,  Кв. 48  ,  Х-260 Кв 40  ,    ТП Калугерица, Къща, Вила, Вила, ТП Вилите, Къща, Къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, Къща

На 18.11.2020 г.  /09:01 – 16:30 ч. / –  Долна Диканя:   II, Кв.23  ,  XIV-586  ,  XVII-1662 Кв.37  ,  Градините  ,  УПИ I,  Кв. 39  ,  УПИ I, Кв.43  ,  УПИ V-458 Кв.38  ,  УПИ XI-261,  Кв.40  ,  Х-260 Кв 40  Къщи

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / –  Гълъбник:   IX, Кв.56  ,  Кв.25 УПИ XІІІ-353  ,  ПИ 110,  Кв.16  УПИ VII Кв.48а  ,  УПИ VІІ-112, Кв.16  ,  УПИ XVI,  Кв.48а  ,  УПИ ХV-45,  Кв.6  ,    До Селската Чешма, Къща, 11-12, Вили

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / –  Долна Диканя:   1  ,  22085.34.98  ,  884 Кв.67а И 67б  ,  926  ,  I-354 Кв.49а  ,  II, Кв.23  ,  IV-744,  Кв.49  ,  V-648  5,  X-332, Кв.46  ,  XI-790,  Кв.55  ,  XII-375  ,  XIII-755, Кв.47  ,  Xiv-586  ,  XIV-990, Кв.71  ,  XVII-1662 Кв.37  ,  XXII Кв.8  ,  Гаджова Махала  ,  Градините  Кв. 72,  УПИ V-955,  954  ,  Милева  ,  УПИ I,  Кв. 39  ,  УПИ I, Кв.43  ,  УПИ III,  Кв.63  ,  УПИ IV-838, Кв.62  ,  УПИ IX=883 Кв 67а  ,  УПИ V-458 Кв.38  ,  УПИ VII- 852,  854 Кв.65  ,  УПИ XI-261,  Кв.40  ,  УПИ XIII-990  ,  УПИ XXI-338  ,  УПИ XXVII Кв.219  ,  УПИ ХII, Кв.52  ,  УПИ ХIV-749,  Кв. 48  ,  Х-260 Кв 40  ,    Милева Махала, Вила, Гусева Махала, Къща, Вила, Вила, Тп Вилите;, Къща, Къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, Къща, Тп Калугерица

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / –  Дрен:   V-420 Кв.4  ,  Втора  4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 6, 60, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23,  Двадесет И Втора  7, 8, 6, 9,  Двадесет И Девета  1, 5, 4, 2, 1, 3,  Двадесет И Осма  1, 3,  Двадесет И Пета  6,  Двадесет И Първа  2, 10, 6,  Двадесет И Седма  3, 1,  Двадесет И Трета  9, 5, 7, 23, 23, 21,  Двадесет И Четвърта  8, 6, 2, 9, 13, 3,  Двадесет И Шеста  3,  Двадесета  3, 2, 6,  Дванадесета  3, 1, 4, 2, 5,  Девета  1, 2, 4,  Деветдесет И Девета  5, 2, 3, 1, 8, 9, 4, 7,  Деветдесет И Осма  2, 9, 7, 3, 1,  Деветдесет И Седма  9, 1, 11, 13, 5, 2, 4,  Деветдесет И Трета  1,  Деветдесет И Четвърта  5,  Деветнадесета  5, 6, 8,  Десета  5, 23, 9, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3,  Единадесета  18, 6, 1, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 14,  М.Попова Махала  ,  Махала Мали Дрен  5, 6, 33, 5, 3, 11, Къща, 10, 17, 41, 8,  Махала Тареина  ,  Осемдесет И Девета  5, 7, 9,  Осемдесет И Осма  6, 3, 5, 2,  Осемдесет И Пета  4,  Осемдесет И Първа  6, 10, 20, 4,  Осемдесет И Трета  3, 5, 8, 12,  Осемдесет И Четвърта  6, 3,  Осемдесет И Шеста  13, 17, 23, 10, 3,  Осемдесета  2, 1,  Осемнадесета  4, 4,  Осма  7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26,  Пета  6, 2, 5, 4,  Петдесет И Втора  2, 10,  Петдесет И Девета  2, 9,  Петдесет И Осма  6, 8,  Петдесет И Пета  7, 6, 2,  Петдесет И Първа  3, 7,  Петдесет И Седма  2, 6,  Петдесет И Трета  25, 29, 31, 11, 7, 5, 19,  Петдесет И Четвърта  5, 6,  Петдесет И Шеста  1, 5, 6, 1, 4, 3,  Петнадесета  21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5,  Първа  46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1,  С.Дрен  ,  Седемдесет И Втора  7, 9,  Седемдесет И Девета  4, 10, 6, 3,  Седемдесет И Осма  1, 4, 2,  Седемдесет И Пета  1,  Седемдесет И Седма  3,  Седемдесет И Трета  3, 1, 5,  Седемдесет И Четвърта  6, 1, 10, 8,  Седемдесет И Шеста  4, 6,  Седемдесета  2, 4,  Седемнадесета  1,  Седма  18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 8, 3, 19, 2, 5, 1, 4, 17, 11,  Сто  4, 6, 2,  Сто И Втора  3, 5, 7, 1,  Сто И Девета  6, 21, 1, 18,  Сто И Единадесета  2, 7,  Сто И Осма  8, 2,  Сто И Пета  4, 12, 7, 13, 11, 19, 15, 6, 9, 10, 14, 8, 21, 2, 20, 18,  Сто И Петнадесета  6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4,  Сто И Първа  5, 3, 1,  Сто И Седма  4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 5, 1, 6, 16,  Сто И Трета  1, 5,  Сто И Тринадесета  6, 4, 2,  Сто И Четвърта  4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9,  Сто И Шеста  1, 4, 8, 2, 6,  Трета  7, 9,  Тридесет И Втора  3, 1,  Тридесет И Девета  5, 3, 1, 1,  Тридесет И Осма  4, 1, 2, 12,  Тридесет И Пета  2,  Тридесет И Първа  1,  Тридесет И Седма  6, 2, 1, 7, 9, 3,  Тридесет И Четвърта  16, 9, 15, 10, 6, 2,  Тридесет И Шеста  12, 1, 4,  Тридесета  20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 1,  Тринадесета  8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 9, 4, 1, 7,  УПИ Iv-761 Кв.47  ,  УПИ XVI-20 Кв.134  ,  УПИ XVII-20 Кв.134  ,  Хейзел Майнер  ,  Четвърта  46, 16, 4, 18, 89, 93, 67, 62, 58, 65, 56, 97, 64, 111, 77, 71, 54, 75, 83, 105, 63, 61, 57, 99, 81, 69, 60, 50, 101, 59, 52, 91, 79, 109, 73, 87, 95, 103,  Четиридесет И Втора  7, 12, 3, 14,  Четиридесет И Девета  7,  Четиридесет И Осма  4,  Четиридесет И Пета  18, 5, 15, 16, 29, 25,  Четиридесет И Първа  9, 1, 7,  Четиридесет И Седма  5, 7, 3, 1, 14,  Четиридесет И Трета  8, 1, 14,  Четиридесет И Четвърта  16, 14, 22,  Четиридесет И Шеста  3, 2, 5, 7,  Четиридесета  27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19,  Четиринадесета  1, 2, 5, 3,  Шеста  20, 11, 9, 1, 3, 5, 7,  Шестдесет И Втора  4,  Шестдесет И Девета  2,  Шестдесет И Пета  7, 9,  Шестдесет И Първа  6, 1, 4,  Шестдесет И Седма  3, 5, 1,  Шестдесет И Трета  2, 5,  Шестдесет И Четвърта  10, 1, 9, 5,  Шестдесет И Шеста  5, 7, 66,  Шестдесета  2, 10, 2, 3, 4,  Шестнадесета  3, 1, 2, 4, 5, 7,    3, Къща

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / –  Старо Село,  Общ. Радомир:   I-51,  Кв.11  ,  V-130, Кв.18  ,  Vii-157 Кв.17  ,  XXVІІ-XXVІІІ Кв.12  ,  Мах.Дукова  ,    Къща

На 18.11.2020 г.  /15:00 – 16:30 ч. / –  Чуковец,  Общ. Радомир:   УПИ Iii-56, Кв.19

На 20.11.2020 г.  /10:01 – 12:00 ч. / –  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Канджулица

Община Трън  

На 20.11.2020 г.  /09:01 – 16:30 ч. / –  Бохова:   УПИ-ХI-148  ,    Къща, Вила

На 16.11.2020 г.  /09:00 – 12:30 ч. / –  Трън:   8ми Март  1,  Георги Бабичев  64, 70, 72, 69, 68, 58, 65, 45, 67, 66, 71,  Граничар  5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2,  Денчо Знеполски  66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 52, 46, 59, 70, 78, 54, 60, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72,  Мах.Горно Баринци  Параклис, 36,  Мурговица  6, 24, До Бл.7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 5, 23,  Нов Живот  1, 5, 3,  Руй  23,  Света Троица  13, 11, 7, 10

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 09:00 – 16:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Лева Река

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Бусинци:   Мах.Трап, Къща

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Вукан:   УПИ III-130 Кв.12

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Горна Мелна:   87  ,    Махала Пейчиновци

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Горочевци:   Над МТП Ракитов Дол;

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Докьовци

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Долна Мелна:   Нупи 12

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Дълга Лука:   УПИ IV-71,  Кв.17

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Еловица,  Общ. Трън:   Къща

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Костуринци

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Къшле

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Мрамор,  Общ. Трън:   Стълб 32,  Клон А

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Пенкьовци

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Радово

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Стайчовци:   000621  ,    Къща

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Студен Извор:   УПИ Ii-7,  Кв.1

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Шипковица:   400053  ,    Бивш Стопански Двор

На 16.11.2020 г.  /09:31 – 16:30 ч. ; 09:31 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /08:30 – 16:30 ч. ; 08:30 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:16 – 16:30 ч. ; 09:16 – 11:00 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 09:16 – 16:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:16 – 11:00 ч. ; 09:16 – 16:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Видрар:   Къща

На 16.11.2020 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Милкьовци

На 18.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ VII-115 Кв.26  ,  УПИ VIII-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ ІІ-94,  Кв. 25

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Велиново

На 19.11.2020 г.  /09:16 – 10:30 ч. ; 15:00 – 16:30 ч. / –  Ерул:   Махала Смрикат 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути. 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

Коментари

коментара