Заседание на общинските съветници в Брезник приключи със скандал

Със скандал завърши заседанието на Общински съвет-Брезник, което се проведе по-рано днес. Искрите възникнаха между председателя на Общинския съвет Иван Тинков и общинския съветник Ваньо Добринов, пише Zapadno.com.

В края на сесията, след като всички точки от дневния ред бяха отметнати, думата беше дадена на общинския съветник от БСП Ваньо Добринов.

“Уважаеми колеги, на основание приетия наш правилник за организация и дейността на Общински съвет, неговите комиси и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година и по-точно член 23 от същия, който гласи че всяка група общински съветници представя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата. И ви уведомявам, че групата общински съветници от БСП реши, че поради нарушение устава на БСП за неплащане на членски внос повече от една година от Иван Тинков и съответно прекратено членство в партията, групата общински съветници от БСП в Общинския съвет е с двама членове, а именно: Ваньо Добринов – отговорник за групата съветници и Венета Петрова – общински съветник. Моля, информацията да се качи на сайта на общинската администрация.”, каза на заседанието общинският съветник Ваньо Добринов.

Председателят на Общински съвет-Брезник Иван Тинков попита дали групата общински съветници от БСП съществува.

“Да ви прочета ли нещо от правилника аз? Член 21 алинея първа от глава V-та на правилника, който е избран и гласуван от вас гласи така: Всяка група общински съветници предоставя на Общински съвет решение за образуването си, списък за ръководство за членове, подписан от всеки общински съветник от групата. Групите общински съветници и техните ръководства за записване в дневник на Общински съвет се записват в дневник на Общинския съвет. Това не е направено в продължение на 17 месеца. Така че вие нямате група. Първо си направете група, после ме изключвайте от групата си.”, каза Иван Тинков.

Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: