Всички абонати на Топлофикация Перник за услугата „топлинно счетоводство“ използват дистанционен отчет

Топлофикация Перник е единственият български топлинен счетоводител, при който всички абонати вече преминаха на дистанционен отчет. С това дружеството напълно изпълнява законовото изискване за 100% отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение. Законът поставя краен срок до 2027 година за пълно преминаване към дистанционен отчет на всички българи, които използват електронни разпределители, топломери и водомери за топла вода.

„Около 20% от абонатите на Топлофикация Перник използват услугите на дружеството по дялово разпределение. Всички тези абонати отдавна монтираха уреди за дистанционен отчет и се възползват от преимуществата им. Сред главните предимства са премахването на необходимостта от посрещане на инкасатори за засичане на показанията на уредите и премахването на изравнителните сметки, които често са изненадващи. С уредите за дистанционен отчет абонатите заплащат всеки месец точно толкова топлинна енергия и битова гореща вода, колкото са потребили. Сметката им е формирана с невероятна точност.“ каза Йордан Йорданов от отдел Маркетинг и продажби на топлинна енергия в Топлофикация Перник.

Специалистът по маркетинг и продажби отчита, че пандемията е накарала клиентите да предпочитат дистанционното отчитане на всички уреди и признава, че негови съграждани му споделят притесненията си да приемат непознати вкъщи, било то за кратко за отчитане на показанията на топломери и водомери за топла вода.

„Всички абонати, които са преминали на дистанционен отчет са доволни и коментират, че отчитането на уредите извън дома е много полезно и удобно, не само в условията на пандемия, а и защото вече няма да им се налага да си освобождават специално времето, в което инкасаторът ще ги посети.“ каза Йордан Йорданов.

От Топлофикация Перник препоръчват на останалите клиенти, които все още не са монтирали уреди за дистанционен отчет, да го направят по-скоро и бързо ще се убедят в предимствата им.

„На практика инвестицията в дистанционни уреди, сметната във времето, се изплаща многократно, защото ще си спестите неудобства, а и ще си гарантирате верни сметки всеки месец без никакви изненади.“ каза Йордан Йорданов.

Уредите за дистанционен отчет могат да се използват 10-15 години, като единствено в този период трябва да преминат задължителна метрологична проверка, както и еднократно да им се подменят батериите. Според Йорданов благодарение на достъпа в реално време до данни за моментното потребление, те могат да оптимизират ползването на топлинна енергия.

Според закона уредите, които клиентите монтират в домовете си, трябва да са съгласувани с техния топлинен счетоводител, защото той трябва да притежава техническа възможност, за да борави с конкретния софтуер.

„Уредите трябва да съответстват на софтуера, който ползва фирмата за дялово разпределение, за да се гарантират коректни сметки.“ каза Йордан Йорданов.

 

Коментари

коментара