Специализиран център консултира безплатно радомирци

Град Радомир, разполага със специализиран център, в който можете да получите безплатно, компетентното мнение на квалифицирани специалисти, които могат да ви помогнат при затруднение. Ако имате нужда от юридическа помощ, от консултации с психолог или от съдействието на социално-здравен медиатор, можете да се възползвате от безплатните консултации, които ще получите в Център ,,Равен старт‘‘ в гр. Радомир.

Центърът разполага още и със социален работник, педагог и  трудотерапевт.

Консултациите са напълно безплатни!

Специалистите са на разположение по график на следния адрес: 

стара сграда на община Радомир с адрес: град Радомир, Младежки културно информационен център „Европа“, ет. 2

Консултациите се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки за намаляване разпространението на COVID 19!

 Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“ договор № BG05M9OP001-2.018-0017-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Запишете се във Viber групата на "За Перник", за да следите на телефона си директно най-спешните и важни новини за Перник!

">
Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: