50 милиона лева струва Перник годишно

Разходите по бюджета на община Перник са около 50 млн. лв. годишно. Това се посочва в проекта за финансово оздравяване на общината. Изключение прави 2013 г., когато възникват допълнителни разходи, свързани с ликвидиране на последиците от земетресението и общата сума на харчовете надвишава 61 млн. лв. За покриване на извънредните разходи са отпуснати целеви трансфери от Републиканския бюджет.

Преобладаващ дял заемат разходите във функция „Образование“ – над 40 процента. На следващо място с дял по около 15 на сто са разходите за общи държавни служби,за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда. През 2012г. приходите по бюджета на Перник възлизат на 53 311 577 лв., намаляват през 2014г. и достигат до 47 361 385 лв. през 2015г., пише БТА.
Постъпленията по бюджета на общината варират между 47 и 57 млн. лв., като най-голям дял заемат взаимоотношенията с централния бюджет.Величината на собствените приходи е 18,5 млн. лв. за 2015г. От тях почти 40 процента са данъчни приходи, а останалите 60 процента са неданъчни.
Около 1/3 от всички собствени приходи идват от такса битови отпадъци.

Коментари

коментара