Пожарната алармира: 76 пожара са гасени в Перник само за месец заради небрежност. Видите ли дим, звънете веднага на 112!

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Перник информира обществеността, че през месец декември зачестиха пожарите с материални загуби в резултат на небрежност при боравене с открит огън, неправилна експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди,   нарушена техническа изправност на електрически инсталации и др., характерни за отоплителния сезон.

За периода 01.12. до 28.12.2016 г. на територията на РДПБЗН-Перник са възникнали общо 76 броя произшествия, от които:

Пожари с материални загуби – 19 бр.

Пожари без мат.загуби – 35 бр.

Аварийно-спасителна дейност – 2бр.

Помощни операции  – 15 бр.

Лъжливи – 5 бр.

По причини възникналите пожари се разпределят:

Небрежност при боравене с открит огън – 8 бр.

Неправилно ползване на отоплителни уреди – 1бр.

Късо съединение – 2 бр.

Техническа неизправност- 1 бр.

В процес на установяване – 6 бр.

Други – 1бр.

По отрасли разпределението е следното:

Жилищно стопанство, дейности на домакинства – 12 бр.

Транспорт, складиране и пощи  – 6 бр.

Други дейности – 1 бр.

По характерни произшествия, възникнали на територията на областта:

На 01.12.2016 г. в 23.48 ч. в РСПБЗН-Радомир е получен сигнал за пожар в апартамент, намиращ се в гр.Радомир, ж.к. ”Гърляница”.  При пожара са унищожени: имущество, опушени са 50 кв. м. стени и таван, а собственика е получил леко обгазяване. Спасен е апартамента. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън /незагасена цигара/;  

На  02.12.2016  г. в 17.44 ч. в РСПБЗН-Перник е получено съобщение за пожар в барака в кв. ”Рудничар”, гр. Перник. Унищожени са: фургон, паянтови постройки и 1 куб.м. дърва за огрев. Спасени са съседни сгради. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън /изхвърлена незагасена жар от печка на твърдо гориво на необезопасено място в близост до горими материали/;

–      На 04.12.2016 г. в 21.02 ч. в РСПБЗН-Перник е получено съобщение за пожар в апартамент, намиращ се в гр. Перник, кв. ”Куциян”.  При пожара са унищожени: мебели, дървена дограма, бяла и черна техника, опушени  са 170 кв.м. стени и таван.  Причината за пожара е неправилно използване на отоплителен уред /оставена без наблюдение печка на твърдо гориво/.

На 07.12.2016 г. в 09.58 ч. в РСПБЗН-Перник е получено съобщение за пожар в къща в с. Дивотино, общ. Перник. При пожара са унищожени: PVC-дограма, 0,5 куб.м. дърва за огрев, опушени са  35 кв.м. стени. Спасена е къщата. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън /изхвърлена незагасена жар от печка на твърдо гориво на необезопасено място в близост до горими материали/.

На 10.12.2016 г. в 11.53 ч. в РСПБЗН-Перник е получен сигнал за пожар в двор на къща, намираща се в гр.Перник, ул.”Нови пазар”. При пожара са унищожени: дървен шкаф, дървен прозорец, опушени са 3 кв.м. стени. Спасена е къщата. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън /изхвърлена незагасена жар от печка на твърдо гориво на необезопасено място в близост до горими материали/.

На  18.12.2016 г. в 06.40 ч. в РСПБЗН-Радомир е получено съобщение за пожар в барака, находяща се в с. Долна Диканя, общ. Радомир. При пожара са унищожени: барака-30 кв.м. и 2 куб.м. дърва за огрев. Спасена е близкостоящата къща. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън /изхвърлена незагасена жар от печка на твърдо гориво в бараката в близост до горими материали/.

На  27.12.2016 г. в 18.42 ч. в РСПБЗН-Радомир е получено съобщение за пожар в дървен навес на ул.”Рилска”, гр.Радомир. При пожара са унищожени: 7 кв.м.  покривна конструкция и 4 куб.м.  дърва за огрев. Спасена е близкостоящата къща. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън /изхвърлена незагасена жар от печка на твърдо гориво на необезопасено място в близост до горими материали/.

От предоставената статистика за месец  декември се вижда, че основно причината за пожарите с материални загуби е изхвърлянето на незагасена жар в близост до горими материали и отпадъци.

Във връзка с това РДПБЗН – Перник отново напомня:

Никога не изхвърляйте незагасена сгурия там, където има горими материали и отпадъци!

Пепелта и сгурията изхвърляйте на пожарообезопасени места. Използвайте негорими съдове, например метални кофи и контейнери.

Въпреки предприетите мерки за обезопасяване и предотвратяване на пожари, ако забележите някъде да гори, по най-бързия начин съобщете на тел. 112.

 

Be the first to comment

Leave a Reply