С 0,5% скача местният данък за възмездно придобиване на имущество в Община Перник

Да се повиши с 0,5% местният данък за възмездно придобиване на имущество в Община Перник – това предвиждат измененията на Наредбата за местни данъци и такси, които ще влязат в сила от 01.01.2017г. В тази връзка днес в Художествената галерия на Двореца на културата се състоя обществено обсъждане на промените в наредбата. Предложението представиха заместник-кметът Денислав Захариев и директорът на Дирекция „Местни приходи и такси” Ивета Боянова.

„Единственото изменение в наредбата е за данъка за придобиване на имущество, тоест данъкът, който се плаща при покупко-продажба на недвижимо и движимо имущество/ закупуване на жилище, лек автомобил/. Досега перничани плащат по 2 на сто от оценката на имуществото при сключване на сделката . Предложението е този данък да стане 2,5%. При останалите данъци няма промяна“, поясни заместник-кметът Денислав Захариев.

По думите му основният мотив на общинската администрация да предложи това увеличение е тежкото финансово състояние на общината, както и предвидените мерки в Оздравителния план, който бе утвърден от ОбС. Този план в момента е във финансовото министерство и чака одобрение.

Според прогнозите увеличението на данъка ще доведе до увеличение на приходите на Общината с близо 200- 250 хиляди годишно. Данъкът за възмездно придобиване на имущество не е променян от 2008 г. За сравнение в градове като София, Пловдив, Бургас и Велико Търново той е 2,5%. В Ковачевци този налог е 3%, а в Радомир- 2,5%.

Be the first to comment

Leave a Reply