Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“: Продължаваме пътя си за трансформация на производството на чиста енергия с грижа за хората и природата

13.01.2022 zapernik 0

„Модернизация на „Топлофикация Перник“, клиентската политика и екологични инвестиционни намерения са ключовите […]