Две дружества на ЧЕЗ в България станаха носители на приза „True Leaders“

ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение бяха отличени от ICAP Bulgaria за положителни бизнес практики

На официална церемония, проведена на 7 декември 2016 г. в София, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД бяха отличени с приза „True Leaders“, връчван от  ICAP България за прилагани в дейността положителни бизнес практики.

Наградата на „ЧЕЗ Електро България“ АД получи Жанна Пехливанова – член на Управителния съвет и Директор „Корпоративни продажби“, в присъствието на над 230 представители на висшия мениджмънт на водещи български и международни компании.

Чрез наградата „True Leaders“ се отдава признание на всички компании, лидери в своя сектор, отговарящи едновременно на няколко измерими и обективни критерии /според официално публикувани данни/, без намесата на субективното мнение на жури или на резултати от публично проучване. Всички наградени компании отговарят на следните критерии: да са сред 300-те най–печеливши компании по  EBITDA за 2015 г., да са увеличили броя на своя персонал /2015 г. спрямо 2014 г./, да имат висока кредитна оценка /ICAP Credit Score  B2 – A1/ и да са лидер в своя сектор.

ICAP Bulgaria е част от ICAP Group – най-голямата Група за бизнес информационни услуги в Югоизточна Европа и една от малкото компании, одобрени от Европейската служба по ценни книжа и борси – ESMA, като „Агенция за кредитен рейтинг“ и за четвърта поредна година отличава водещите компании в България с наградите True Leaders“.

Коментари

коментара