Проект за 100 милиона усвоява ВиК Перник

В Перник дадоха старт на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“.

Към услугата „пречистване на отпадъчни води“ ще се присъединят към 2023 година 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател и нова помпена станция, като свързаността ще достигне съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, ще се изградят съоръжения за пречистване на азот и фосфор.

Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ е на стойност 100 899 303.08 лв, от които собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 981 190.79 лв. и срок на изпълнение 3 години и шест месеца.

Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Планирани са следните дейности по изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата:

Агломерация Перник
Реконструкция и изграждане на довеждащи водопроводи – 14,3 km
Рехабилитация на 1 бр. ПС;
Изграждане на 3 бр. нови водоеми;
Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 29, 870 km и 1 816 бр. СКО;
Реконструкция на ПСОВ Батановци

Агломерация Радомир:
Транзитен водопровод за ниска зона – 2,2 km;
Изграждане на разпределителна мрежа – 9,96 km и 624 бр. СВО;
Рехабилитация и изграждане на канализационна мрежа – 6,77 km и 411 бр. СКО;
Изграждане на КПС1 кв. „Върба“ и КПС2 гр. Радомир;
Изграждане на тласкател от КПС1, кв. „Върба“ до КПС2 гр.Радомир;
Изграждане на тласкател от КПС2 до ПСОВ Батановци.

Share Button

Коментари

коментара