Наказаха Топлофикация – Перник заради инцидента с шламохранилището в Калкас

Прокуратурата наложи имуществена санкция на Топлофикация – Перник във връзка с инцидента с шламохранилището от 7-ми май.

Тогава дигата на шламохранилището на ТЕЦ-а в кв. Калкас проби и наводни няколко жилищни сгради. С бърза намеса на институциите не се стигна до по-тежък инцидент, а сгуроотвал „7-ми септември“ бе затворен завинаги. По случая бе инициирана проверка на министъра на енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

От своя страна от Топлофикация – Перник изразиха мнение, че още от години са пуснати документи в министерството за ново шламохранилище, но те се бавят и това пречи такова да се изгради. В крайна сметка иницидентът в Калкас ускори процеса, държавата се задейства, а Топлофикация получи възможност да изгради ново шламохранилище на подходящо място. Тръбите на ТЕЦ-а бяха изрязани и бяха преместени в местността Кудин дол. А дотогава пернишкият ТЕЦ премина само на газ. В момента в топлофикацията на града се правят и сериозни инвестиции в използването на еко гориво за отопление на града.

Инцидентът обаче е налице и според прокуратурата и закона отговорността е на Топлофикация-Перник.

Ето какво казват от прокуратурата:

След проверка на КЕВР е констатирано и неизпълнение на Показателите за качество на топлоснабдяването и неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация – Перник” на потребители в град Перник, съобщават от Прокуратурата.

Поради непредприемане на последващи мерки, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.5 от Закона за съдебната власт, ВАП сезира председателя на КЕВР да упражни правомощията си с оглед ангажиране на административнонаказателната отговорност на „Топлофикация – Перник“ АД.

След извършена проверка, ВАП е уведомена от председателя на КЕВР за това, че е издадено наказателно постановление, с което на „Топлофикация – Перник“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лева за нарушение по чл.206, ал.1 от Закона за енергетиката.

Share Button

Коментари

коментара