Михаил Шишков, секретар на Независимия съюз на потребителите в България: Клиентите трябва внимателно да избират доставчика на ток, за да не бъдат измамени

Моят съвет е да се доверяват на доказани компании с опит

Г-н Шишков, от 1 април 2016 г. всеки битов потребител има право да излезе на свободния пазар на електроенергия и да смени доставчика си на ток. Има ли клиенти, за които е по-изгодно да останат на регулиран пазар?
За повечето битови клиенти регулираният пазар в момента предлага изключително изгодна цена. Де факто тя е най-ниската в Европейския съюз. Икономическа логика да договарят свободно цените на електроенергията има основно за стопанските потребители, но пак зависи дали тяхната консумация е основно през нощта или през деня. Ако използват предимно електроенергия през нощта, те не биха имали ползи да отиват на свободния пазар при настоящите цени на електроенергията по нощна тарифа.
При промяна на цените на регулирания пазар, знакът в уравнението може да се промени и за битовите клиенти може да има повече икономическа логика да сменят доставчика си на ток.

Какво трябва да знаят клиентите, преди да започнат смяна на доставчика си?
На първо място, клиентите трябва да са наясно, че те сменят само доставчика на електроенергия, но не и електроразпределителната компания. Ако техният обект на потребление се намира в Западна България, то клиентът ще продължи да ползва мрежата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и да заплаща тази услуга по определени от КЕВР цени, независимо от кой доставчик получава електроенергия. Аналогично е положението за клиентите, чиито обекти са на териториите на другите две ЕРП-та – ЕВН и Енерго-Про.
Излизането на свободен пазар дава възможност на клиентите да договорят свободно само и единствено цената на електроенергията. Но ако по мрежата възникне авария, те ще трябва да се обадят на оператора на мрежата – било то ЧЕЗ Разпределение, на ЕВН Енергоразпределение или Енерго-Про мрежи.

Какви са рисковете за потребители при сключването на договор с търговец на електроенергия на свободен пазар?
Много лесно в търсене на по-изгодна цена, човек може да се съгласи на недостатъчно добри допълнителни условия. Тоест клиентите лесно могат да станат жертва на нелоялни търговски практики. Такива сигнали за момента при нас не са постъпвали, но като се има предвид международния опит не може да изключим подобна възможност.
Клиентите трябва да знаят, че при излизане на свободен пазар те сами носят отговорност да са се запознали с условията на договора, който им предлага новият доставчик. Трябва внимателно да разглеждат офертите и да не бързат да подписват.

За какво трябва да внимават най-вече?
Желателно е да се интересуват не само от цената, но и от условията за доставката, начина на плащане на сметките при новия им доставчик, от броя на фактурите, които ще получават всеки месец, има ли такса за предсрочно прекратяване на договора и т.н. Макар че смяната е напълно безплатна услуга, различните търговци може да предвиждат в договорите различни клаузи, включително неустойки, в случай, че договорът бъде прекратен от клиента, преди да изтече първоначално договореният срок.
Освен опасностите, свързани с нелоялни търговски практики, съществен риск при смяната на доставчик е липсата на кадрови, технически и технологичен капацитет на новия доставчик. Изграждането и оборудването на мрежи от клиентски центрове, осигуряването на денонощни линии за връзка с клиентите, изисква сериозни инвестиции, специализиран софтуер и ноу-хау. Всичко това е гаранция за коректност и бърза реакция от страна на доставчика.

Mihail Shishkov (4)

Къде клиентите могат да получат информация?
През май Потребителският съвет – една клиентски ориентирана организация, чийто член съм и аз, се събраха да обмислят какви са рисковете при излизане на свободен пазар и как клиентите може да бъдат защитени. Стигнахме до заключението, че в момента на българския пазар няма достатъчно информация. Тогава подготвихме и отворено писмо, с което призовахме Министерство на енергетиката, националния омбудсман и други институции да вземат мерки за защита на потребителите. Необходима е мащабна информационна кампания за ползите и рисковете от процеса на излизане на отворен пазар. Предложено бе търговците да подпишат Етичен кодекс, който да гарантира, че няма да има нелоялни практики като използване на дребен шрифт и подвеждащи реклами. С помощта на експертите бяха съставени 10 прости правила, които биха позволили на клиентите да избегнат рисковете.

Какво бихте посъветвали потребителите, които проявяват интерес към излизането на свободния пазар на електроенергия?
Важно е много внимателно и предварително да се информират за участниците и условията, които им се предлагат. Те трябва да избират търговци с опит и познания в работата с клиенти, за което се искат и умения и ресурси.
Клиентите трябва внимателно да четат и проверяват офертите. Не бива да бързат да подписват, а да внимават. Желателно е да се поинтересуват как и къде може да се свържат с новия доставчик. Получихме информация, че вече има доставчици от типа амбулантни търговци, чиито офис се оказва най-вече техният автомобил.
Съветвам клиентите да не се колебаят да се обърнат към полицията, ако нещо ги усъмни в „доставчика“, дошъл в жилището им да им предлага договор. И най-важното е да разкажат своя опит, за да информират и да се опитат да предпазят своите близки и познати. Разбира се, и ние от потребителските организации сме насреща и сме готови да съдействаме с информация и експертна помощ.

Коментари

коментара