Дете от гр. Батановци с остра вяла парализа е регистрирано в Перник

Дете от гр. Батановци с остра вяла парализа е регистрирано в Перник. Предстои лекарите да потвърдят диагнозата.

Вялата детска парализа представлява остро вирусно заболяване, засягащо най-често децата. Възпалителният процес се развива в предните рога на гръбначния мозък.
Обикновено започва и протича тежко с появата парализа. Протича в 4 стадия: препаралитичен, паралитичен, възстановителен, стадий на остатъчните явления.
Препаралитичният стадий наподобява гприпоподобно заболяване.

Вторият стадий – паралитичният – започва най-често на 2-3 ден, когато често се наблюдава известно подобрение на общото състояние. Внезапно настъпват парализите. Липсват активните движения в засегнатите мускули, в които се усеща и болка. Налице е свръх чувстителност на кожата. Намалени са или липсват сухожилните рефлекси. Острият паралитечин стадий продължава обикновено 7-8 дни, след което настъпва възстановителният стадий. Постепенно парализите намаляват. При някой мускули функциите се възстановяват напълно, при други – частично, а при някои често остават трайни паралитични явления. Този стадий продължава 3-5 години, като през целият период може да настъпи подобрение.

В засегнатите крайници при вяла детска парализа се появяват трофични разстройства: хипотрофия и атрофия на мускулатурата, кожата става по-студена с повишено потоотделяне. Наблюдава се остеопороза и изоставане в разтежа. Костите са по-тънки, с намалена дължина. Към 14-15 годишна възраст скъсяването може да достигне 5-6см. Нарушава се мускулният синергизъм. С течение на времето настъпват различни конрактури и деформации. Трябва да се провежда редовна профилактика или лечение за тяхното предотвратяване.
В стадият на остатъчните явления най-често се срещат следните парализи (парези) и деформации : парализа на предната мускулатура на подбедрицата, като ходилото увисва надолу. Получава се паралитичен еквинус. Когато е засегната задната мускулатура на подбедрицата, ходилото стои в дорзална флексия и болният стъпва на петата. Когато е парализиран четириглавият бедрен мускул, получава се флексионна контрактура в колянната става. При по-тежки случаи могат да бъдат засегнати всички мускули около тазобедрената става, коляното или на целия долен крайник и тогава съответните стави на крайника са халтави и нестабилни.

Лечение на вяла детска парализа
Като остро инфекциозно заболяване полиомиелитът има специфично лечение, което е предмет на инфекционистите. Трябва да се провеждат и ортопедични, и рехабилитационни мероприятия, които да предотвратяват атрофията и хипотрофията. В паралитичния и началото на възстановителния стадий болният трябва да лежи на твърдо легло, като седалищната част трябва да бъде леко повдигната. Трябва д асе получава пълно разгъване на тазобедрената и колянната става. Ходилото трябва да се поддържа в правилно положение – под прав ъгъл към подберицата.

В периода на остатъбните явления се провеждат истински лечебно-възстановителни мероприятия. Основната им цел е отстраняването на контрактурите и деформациите. Извършват се редресации, екстензии, прилагат се апарати и етапни гипсови превръзки. В този стадий се прилага и оперативно лечение – удължаване на сухожилията, транспозиция на мускули, обездвижване на нестабилни стави и др.