Участници от „Фермата“ направиха дарение за децата от Дома в село Дрен

Седмица след големия финал на „Фермата: Нов свят“ участниците в сезон 5 посетиха два дома за деца в неравностойно положение, на които дариха сумата от 5 500 лв., събрана през 13-ата седмица от техния престой в шоуто.

Със средствата, които разделиха на две, фермерите закупиха необходимите за Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), гр. Самоков и ЦНСТ, с. Дрен  играчки, продукти и материали, които да зарадват децата и да им подарят една уютна и спокойна Коледа.

Част от събраните пари участниците взеха решение да отидат за деца, лишени от родителска грижа, а с останалите – да бъде подпомогната Веселка, за да се направи детска стая за трите й деца.

След спечелването на голямата награда от 100 000 лв., победителката Веселка се отказа от сумата, която трябваше да бъде отделена за нейните деца в полза на децата, лишени от родителска грижа.