Кметът на Перник Вяра Церовска изпрати 19 деца с противообществени прояви на Гигинския манастир

Кметът на община Перник Вяра Церовска изпрати  19 деца с противообществени прояви на Гигинския манастир. Посещението е част от лятна програма организирана от Местната комисия за борба  срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. По този начин общинското ръководство  поставя нов подход за работата с тези деца. С топли чувства  кметът размени думи с подрастващите преди тяхното отпътуване, а те бяха развълнувани от предстоящата екскурзия.

105
„ Много бих искала тези деца да се радват, да бъдат свободни и някой да се грижи за тях. Аз ги познавам, те  са прекрасни  и надявам се, че новият подход към тях ще им се отрази положително“ – каза кметът.

Ресорният заместник-кмет Йордан Павлов обясни , че целта на програмата е  да се   покаже към   децата   приятелското и топло отношение.

106

„ Надявам се да  почувстват , че не са сами и да усетят любовта и приятелството  както помежду си, така и от гледна точка на структурите на общинската организация, и да изкарат едно истинско лято “ – сподели Йордан Павлов.

107

В групата  са включени деца  преминали през Месната комисия за борба срещу противообществени прояви, и  от   Центъра за семеен тип и  кризисния  център в  кв.Калкас. Следващата изненада за децата  е другата седмица ,когато ще имат забавления  на историческата крепост „Кракра“.