Спират топлата вода в Перник от 1 до 20 август

„Топлофикация – Перник” уведоми абонатите си, че обявеното спиране на топлоснабдяването /топла вода/ ще се извърши от 01.08.2016 г. до 20.08.2016 г., вместо от 20 07 2016г. до 08 08 2016г.

В тази връзка, ръководствата на „Топлофикация – Перник” препоръчва в този период да не се извършват никакви самоволни манипулации в абонатните станции. След възстановяването на топлоснабдяването клиентите трябва да приведат вътрешните инсталации за гореща вода в сградите в състоянието, в което са били преди спирането.