Две касиерки завлякоха пернишки детски градини с 60 бона

Районна прокуратура – Перник изправя на подсъдимата скамейка бивши касиери на детски градини за присвояване на чужди пари, връчени им в качеството им на длъжностни лица и поверени да ги пазят и управляват, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Обвиняемата Венера И. (на 40 години) в периода от 30.03.2010 г. до 15.04.2013 г. заемала длъжността „касиер – домакин“ в Целодневна детска градина „Пролетен цвят“ към Община Перник. В рамките на задълженията си тя получавала пари, връчвани й като плащания от родителите на деца, ползващи услугите на ЦДГ, представляващи такси за посещения на заведението. Всички получени суми Венера И. следвало да предоставя на Общината. С тази цел тя разполагала с кочан с бланки на приходни квитанции с фабрична номерация, които имали и химизиран екземпляр. При съставянето на документа касиерът трябвало да вписва получената сума от родителя за конкретно дете, съобразно броя на дните, през които детето посещавало градината. Единият от екземплярите се давал на платилия таксата родител, а другият оставал при касиера, с оглед бъдещия отчет на сумата. Начислените и събрани такси за всяко дете следвало да се описват в Таксова книга на ЦДГ, а впоследствие сумите от таксите за посещения трябвало да бъдат внасяни по банкова сметка. Отчетът на средствата в Община Перник се извършвал като обвиняемата И. предавала на длъжностно лице в Общината кочан с химизиран екземпляр от всяка една от квитанциите, в които били отразени съответните плащания, заедно с относимите към тях вносни бележки от банката за общия размер на внесените суми.
Присвояване на поверените на касиерката средства ставало след като тя умишлено удържала за себе си различни суми от подлежащите на внасяне пари за Община Перник, събрани от родителите на деца, посещавали ДЦГ. През периода от три години по този начин обвиняемата присвоила чужди пари в общ размер 21 614,20 лв. Оставяните за лични нужди суми от отделните внасяния в банка варирали от 2 лв. до 1569 лв. Към настоящия момент Венера И., обвиняема за извършено от нея престъпление по чл. 201, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, възстановила 4110 лв.

По същия начин действала и другата по делото подсъдима Петрана И. (на 59 години), която по трудово правоотношение заемала длъжността „касиер – домакин“ в ЦДГ „Изворче“ към Община Перник. В периода 23.01.2008 г. – 28.05.2013 г. тя присвоила чужди пари в общ размер на 39 267,80 лв. Повдигнатите на бившата касиерка обвинения по чл. 202, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 201, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, се установяват от протоколи за разпит на свидетели, икономическа експертиза, веществени и писмени доказателства.
Предстои насрочване на делото от съда.