Уникално! Първа работна среща на Клуб на интелигенцията – Перник

На 14 юли /четвъртък/ 2016 г. от 17:30 ч. в ресторант “Двореца” в ОК ”ДК” – Перник ще се проведе Първа работна среща на Клуб на интелигенцията – Перник” с председател Светослав Савов и Народните читалища на територията на Община Перник. Проявата се организира от “Клуба на интелигенцията – Перник”.
Участниците в работната среща ще имат възможност да споделят мнения, предложения, проблеми и вземане на съвместни решения за бъдещи работи в полза на общността.

Работната среща ще протече при следния дневен ред:
1. Предложения от страна на “Клуб на интелигенцията – Перник” за съвместни дейности /органзиране на изложби, на изделия на художествените занаяти, на къщички на занаятите и т.н./
2. Предложения от страна на Народните читалища.
3. Приемане на нови заявления /от представителите на НЧ или на колективно членство на НЧ./
4. Други
Сдружението е отворено към всички жители на града. На срещата са поканени кмета на община Перник д-р Вяра Церовска и областният управител Александър Александров.
Сдружението с нестопанска цел „Клуб на интелигенцията – Перник” е регистрирано с решение на Пернишки окръжен съд на 5 май 2016 година и е вписано в Централния регистър. Сред основните цели на организацията, е да съдейства за духовното общуване на хората, както и да стимулира финансовото подпомагане на културни инициативи и прояви. В обмяната на опит, знания и умения, специално внимание ще бъде насочено и към младите творци и интелигенти.

Светослав Савов
Председател на
“Клуб на интелигенцията – Перник”