БСП обвини общинската управа, че пренебрегва местния бизнес. Церовска: всички фирми, спечелили обекти от поименния списък на Община Перник за 2016 г са пернишки

Към днешна дата всички проведени процедури по избор на изпълнител на обекти от поименния списък на Община Перник за 2016 г са спечелени от пернишки фирми. Това стана ясно от отговор на кмета Вяра Церовска по повод упреците на съветници от БСП, че общинската управа пренебрегва местния бизнес.

Церовска информира, че всички пернишки фирми, които имат интерес и отговарят на изискванията за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са допуснати и участват в процедурата. Питането, защо са поканени варненски фирми бе отправено от общинския съветник от БСП Кирил Леонов. Вяра Церовска поясни, че в конкурса няма критерии за участие по местонахождение. Освен това покани са отправени след като по обявените открити процедури не са се явили участници.

Вяра Церовска - общинска сесия
„Всички предпоставки от Закона за обществените поръчки са били налице“- заяви кметът. Към настоящия момент са обявени четири обществени поръчки по СМР или инженеринг с 36 обособени позиции. Получени са 96 броя оферти, от които осем са на пернишки фирми. Кметът напомни ,че едно от изискванията по Националната програма за саниране е ,че с една фирма може да бъде сключен само един договор за обновяване на една сграда.

От приключилите процедури са избрани две фирми с регистрация в гр. Перник-„ДЕВОР“ ООД и „ЮНИС“ ЕООД и предстои сключване на договор с тях. С останалите шест пернишки фирми има теоретична възможност за сключване на договор, ако отговарят на изискванията на обществените поръчки,които са в процедура на оценка на офертите.