Бордови компютри с GPS, електронно таксуване за пътниците, 70 информационни табла по спирките и велоалеи предвижда проект на Община Перник

Снимка: Дарик Нюз

Община Перник кандидатства с проектно предложение за създаване на интегриран градски транспорт по оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съобщи кметът Вяра Церовска. Предвижда се да бъде усъвършенстван контролът върху обществения транспорт, като се изгради контролен център и всички превозни средства се оборудват с бордови компютри с GPS.
Тролейбусите ще бъдат заменени с 15 газови автобуси, ще се въведе електронна система за таксуване на пътниците и ще бъдат монтирани 70 електронни информационни табла на спирките. Планира се и изграждане на мрежа от велоалеи.

Общата инвестиционна стойност на проекта е 9 524 495 лв. с ДДС. Безвъзмездната финансова помощ е 6 556 680 лв. с ДДС. Общината трябва да осигури собствен ресурс на стойност 2 967 815 лв. с ДДС.
Общинският съвет ще разгледа предложението.

БТА