Спряха източването на язовир „Пчелина“ след жалба на хора срещу новооткрит ВЕЦ

Министерството на околната среда и водите спира източването на язовир „Пчелина“ до пернишкото село Ковачевци след жалба на жителите в района, че новооткрит ВЕЦ източва с бързи темпове водата.

Пред OFFNews кметът на Ковачевци Васил Станимиров разказа, че ВЕЦ-ът функционира от началото на годината, а проблемите с източването на водата започнали преди около два месеца.

Само за ден нивото на язовира е спаднало с 15-ина сантиметра и има опасност язовирът да се превърне в блато, оплакват се местни жители.

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Регионалната инспекция по околна среда и води в Перник и „Напоителни системи“ ЕАД са извършили проверка на язовир „Пчелина“.

Проверката е констатирала намаляване на нивото в язовира, затова МОСВ е разпоредило незабавно спиране на водовземането от язовира с цел производство на електроенергия от ВЕЦ „Пчелина”, съобщиха от ведомството.

Предстои да бъдат предприети необходимите законосъобразни действия за изменение на издаденото разрешително, както и допълнителни ограничителни условия на водовземането в периода на маловодие с цел гарантиране опазването на водния обект и екосистемите в района, допълниха оттам.