Държавата даде шестетажни сгради на Тева за социални жилища

Правителството предостави на община Перник две шестетажни жилищни сгради в груб строеж за осигуряване на социални жилища, съобщиха от правителствената пресслужба. Решението е взето на проведеното днес заседание на кабинета. Жилищните блокове са в квартал „Тева“ и в тях ще бъдат настанени уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и хора, останали без жилища след земетресението от 22.05.2012 г.

Ще бъдат подсигурени 42 социални жилища. За изграждането им общината кандидатства за финансиране по ОП „Региони в растеж”. Целта е не само да се решат жилищните проблеми на най-уязвимите социално-слаби лица и семейства, но и да се работи за тяхното интегриране в обществото. При сключването на договор за ползване на социалната услуга ще бъдат заложени и минимум изисквания към наемателите- за посещение на училище от децата в училищна възраст, включване на безработните в различни образователно-квалификационни програми, както и програми за осигуряване на заетост. Освен това лицата трябва да имат избран личен лекар и задължително да водят децата си на имунизации и прегледи. Специална комисия ще картотекира кандидатите за социални жилища, а наемът, който ще се заплаща за тях, ще бъде определен с решение на Общинския съвет.

БНР

Коментари

коментара