Започват проверки за такса куче. Ако кастрирате домашния любимец – няма да плащате налози за него

Община Перник  напомня на гражданите,собственици на домашни кучета,че са длъжни да ги регистрират във ветеринарните служби.

Важно е да се знае ,че  собствениците на кастрирани кучета се освобождават изцяло  от всички такси  и данъци.  С новите правила   общината се опитва да  въведе  стриктен контрол на домашните кучета ,  за да се  пребори  с голямата популацията  на безстопанствените четириноги.  Общинските  служби ще изискат от ветеринарните лекари, практикуващи на територията на община Перник, справка за издадените паспорти на кучета.

От понеделник  започват  съвместни  проверки с общинския инспекторат за спазване на новата наредба приета от  Общинския съвет. При проверките собствениците ще трябва да покажат документ, че кучето е регистрирано с  платена  такса в съответната данъчна администрация.

За община Перник таксата е в размера на 50 лева , а за селата 25 лв. Напомняме Ви ,че до края на годината  всеки домашен любимец трябва да има   поставен чип. В момента тече гратисен период до края на 2016 г и няма да се налагат глоби.

Тези собственици, които чипират кучетата ще бъда освободени от такса за притежаване на куче в рамките на година. Важно е да се  отбележи, че от заплащане на „такса за притежаване на куче“ се освобождават  и собствениците на:

– кастрирани кучета – удостоверено чрез вписване от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинския паспорт на кучето;

– кучета на инвалиди – удостоверено от собственика с представяне на действащо решение от ТЕЛК;

-служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

– кучета, използвани за опитни цели;

–  кучета, използвани от Българския червен кръст;

– ловни кучета  – удостоверено от собственика с представяне копие на заверен ловен билет.

– кучета с поставен микрочип, за първата година от неговото регистриране, съгласно чл.175, ал.1 ЗВМД.

Въпреки ,че са освободени от такса собствениците ще трябва да ги декларират в Местни такси и приходи.