Три детски градини в Перник остават без директори

Конкурс за длъжностите директор на Целодневна детска градина №3 „Пролетен цвят“, директор на Общинска детска градина №7/10 „Пролет“ и директор на Целодневна детска градина №8 „Изворче“ обявяват от община Перник.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността директор на детските градини са:

1. висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ :

1.1. специалност от професионално направление „педагогика“ с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или „детски учител“, „детски и начален учител“;

1.2. специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“.

2. Най-малко 2 /две/ години учителски стаж по смисъла на чл.19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

3. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление.

4. Да не са лишени от право да упражняват професията си.

Кандидатите за заемане на длъжността директор могат да подават документи за участие в конкурса в община Перник, пл.“Свети Иван Рилски“ №1А , Деловодство, (от 8.00 до 17.00 часа) в 30 дневен срок от публикуване на обявата, съобщават от общината.

Още информация за конкурса вижте ТУК – http://pernik.bg/p/zapovedi-za-konkursi-za-dlzhnostta-direktor-na-cdg-3-proleten-cvyat-odg-710-prolet-i-cdg-8-izvorche