Милена Милошева е новият областен координатор на младите социалисти

Бившият общински съветник Милена Милошева бе избрана за областен координатор на младежките структури на БСП в област Перник. Тя е дългогодишен активист на Младежкото БСП в Перник, а през 2013 г. беше и кандидат за депутат от БСП. Втори мандат е член на Националния съвет на младите социалисти. Заместник – областен координатор ще бъде лидерът на младежката организация в Радомир Диана Владимирова.

Milena view

Целите, който Милена Милошева си поставя са да види Младежкото БСП отново задружно, силно и сплотено, като организация, чиято дума тежи и която умее да предлага идеи и да прокарва политики в полза на младите.

„Ще положа всички усилия и ще използвам цялата си енергия и опит, за да даде резултат работата ни с другите общински младежки структури и с членовете на Националния съвет. Тази работа аз я виждам с гражданите, в разговор с тях, в ежедневни контакти, с неправителствени организации и съвместни, общественополезни дейности. Благодаря на всички за доверието.”, казва Милена.

Съгласно Устава на социалистите и правилата за организацията и дейността на Младежкото обединение, в младежкия областен съвет влизат председателите на общински структури и членовете на Националния съвет на МО.